Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Silikátové materiály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123SIMA ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Silikátové materiály nalézají uplatnění v mnoha odvětvích. Tvoří základ tradičních i moderních pojiv, jako jsou cementy, hydraulické vápno, alkalicky aktivované materiály, vodní sklo, ale i keramiky a skla, žárovzdorných materiálů a speciálních nanomateriálů. Aplikace směřují nejen k budování nových, ale i k obnově a sanaci historických a poškozených objektů.

Požadavky:

Zkouška:

1. zkouškový test napsaný na více než 50 %,

2. ústní zkouška.

Osnova přednášek:

Oxid křemičitý, hlinitý a hydroxid vápenatý.

Technologie výroby hydraulických pojiv. Hlavní slínkové minerály.

Hydratace slínkových minerálů, procesy tuhnutí a tvrdnutí.

Struktura a vlastnosti čerstvé a zatvrdlé pasty a malty, přechodová zóna.

Speciální druhy cementů.

Směsné cementy, přísady, příměsi.

Výroba, technologie a použití speciálních druhů cementů.

Klasické i netradiční typy plniv.

Moderní skelné a keramické materiály.

Alkalicky aktivované materiály

Anorganické povrchové vrstvy.

Termodynamika silikátových systémů.

Metody analýzy silikátových materiálů v praxi.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oboru silikátových materiálů, seznámit je s tradičními i s novými materiály a s možnostmi aplikace a využití silikátových materiálů ve stavební praxi.

Studijní materiály:

!M. Pavlíková, M. Keppert, CHEMIE, Chemie stavebních materiálů, Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04237-3

!V. Hanykýř, J. Kutzendörfer, Technologie keramiky. Silikátový svaz. 2008 ISBN 978-80-86821-48-1

?S. Mindess, J. F. Young, D. Darwin, Concrete, Pearson Education, Inc. 2003.ISBN 0-13-064632-6

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/chemie-silikatovych-materialu
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6872506.html