Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Řešení transportních jevů na počítači

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D23RTP ZK 2C česky
Přednášející:
Robert Černý (gar.), Jiří Maděra
Cvičící:
Robert Černý (gar.), Jiří Maděra
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Řešení stacionárních a časově evolučních procesů metodou konečných prvků.

Počítačová implementace metody konečných prvků.

Programování úloh metody konečných prvků v jazyku C.

Metody řešení nelineárních problémů.

Konvergence metody konečných prvků, odhad chyby

Řešení úloh se změnou fáze a úloh s chemickými reakcemi.

Počítačové modelování jednorozměrných úloh

Počítačové modelování vícerozměrných úloh

Počítačové modelování vícerozměrných úloh s využitím paralelního řešiče

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Skripta: Fyzika – Transportní jevy, Robert Černý, Vydavatelství ČVUT, 1993

Řešení transportních jevů na počítači, Robert Černý, Vydavatelství ČVUT, 1997

Studijní pomůcky – notebook, PC

Poznámka:

FMI

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24814905.html