Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dřevo a materiály na bázi dřeva

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123DMBD Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

V rámci předmětu je věnována pozornost především souvislostem mezi strukturou dřeva a jeho vlastnostmi. Dřevo je obnovitelná surovina, která je široce využitelná ve stavebnictví. Nicméně kromě řady přínosných vlastností má dřevo i některé nevýhody. Z hlediska využití ve stavbách je limitující zejména jeho nižší odolnost vůči biologickým činitelům, anizotropie a měnící se rozměry při změnách vlhkosti. Součástí probírané problematiky je využití technologií pro omezení negativních vlastností dřeva při současném zachování jeho prospěšných vlastností. Dále je náplní předmětu studium a charakterizace materiálů na bázi dřeva a podmínky jejich používání pro širokou řadu aplikací ve stavebnictví.

Požadavky:

Účast na výuce, omluvené absence, při neúčasti na exkurzi vypracování náhradní práce.

Osnova přednášek:

1. Dřevo jako přírodní obnovitelná surovina, typy dřevin, hustota dřeva a základní vlastnosti

2. Makroskopická struktura dřeva, anatomická stavba, vady dřeva

3. Mikroskopická a submikroskopická struktura dřeva, chemické složení

4. Vlastnosti dřeva s ohledem na využití v konstrukcích, hygroskopicita a voda ve dřevě

5. Modifikace dřeva pro využití ve stavebnictví

6. Materiály na bázi masivního dřeva, vrstvené a jádrové desky, dýhy a překližky, lamely

7. Speciální konstrukční materiály, nosníky

8. Aglomerované materiály na bázi dřeva, tvarové výlisky, ohýbatelné desky

9. Desky s minerálními pojivy, protipožární desky

10. Izolační materiály, vláknité desky, materiály do vlhkého prostředí

11. Povrchové úpravy dřeva a dřevěných materiálů, lepící směsi a chemické přísady

12. Biologická degradace dřeva, plísně v budovách, konstrukční a chemická ochrana

13. Podmínky použití dřeva a materiálů na bázi dřeva, normalizace a zkušebnictví

Osnova cvičení:

Cvičení obsahově navazuje na témata přednášek. Bude kladen zřetel na rozpoznání jednotlivých druhů dřeva a materiálů na bázi dřeva (tzv. poznávačka) a charakterizaci základních vlastností materiálů vzhledem k účelu a podmínkám použití (dle požadavkových norem a charakteristických vlastností). Část cvičení bude dle aktuálních možností nahrazována exkurzemi.

Cíle studia:

Hlavním cílem studia je získání hlubších znalostí z oblasti využití dřeva a materiálů na bázi dřeva v konstrukcích a pochopení souvislostí mezi jejich strukturou a vlastnostmi. Absolvováním předmětu studenti rozšíří své kompetence pro technologické úpravy dřeva a přírodních materiálů pro stavební účely a dokáží navrhnout nejvhodnější materiál s vlastnostmi optimalizovanými pro dané konstrukční řešení nebo způsob aplikace.

Studijní materiály:

Ashby, M. F., Shercliff, H., & Cebon, D. (2018). Materials: engineering, science, processing and design. Butterworth-Heinemann.

Böhm, M., Reisner, J., & Bomba, J. (2012). Materiály na bázi dřeva. ČZU Praha.

Ross, R. J. (2010). Wood handbook: wood as an engineering material. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, General Technical Report FPL-GTR-190, 2010: 509 p. 1 v., 190.

Poznámka:
Další informace:
https://drevene-materialy.fld.czu.cz/uvod/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6872406.html