Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy fyzikální chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123ZFCH Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Předmět se věnuje vybraným partiím fyzikální chemie, které mají vztah k procesům probíhajícím v materiálech a systémech majících vztah ke stavebním materiálům. Studenti se seznámí s principy klasické termodynamiky aplikovaným jednak na systémy s probíhající chemickou reakcí, jednak na systémy s fázovou rovnováhou. Pozornost je věnována i kinetice chemických reakcí. V oblasti elektrochemie se hovoří, kromě obecného základu, o elektrolytech, korozi a elektrochemických zdrojích proudu. Poslední část kurzu je věnována dějům na fázových rozhraních a disperzním systémům.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Chemická vazba, struktura látek.

Termodynamika.

Chemická rovnováha.

Fázové rovnováhy.

Chemická kinetika.

Elektrochemie.

Fázová rozhraní.

Povrch pevných látek.

Disperzní soustavy.

Osnova cvičení:

Složení směsí.

Termodynamika a chemická rovnováha.

Chemická kinetika.

Fázová rozhraní.

Prezentace seminární práce.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámení s principy fyzikální chemie a dovednost aplikovat je na oblast inženýrství stavebních materiálů s přesahem do okolních sfér.

Studijní materiály:

Novák a kol., Fyzikální chemie I a II, VŠCHT Praha, 1999 a 2001

Bartovská, Šišková, Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 2005

Moore, Fyzikální chemie, SNTL Praha, 1981

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24834705.html