Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie výroby stavebních materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123TVSM Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Eva Vejmelková
Přednášející:
Martin Böhm, Dana Koňáková, Vojtěch Pommer, Eva Vejmelková
Cvičící:
Martin Böhm, Marcel Jogl, Dana Koňáková, Vojtěch Pommer, Eva Vejmelková
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Výuka probíhá v teoretické i praktické formě (exkurze) se zaměřením na vybrané skupiny výroby frekventovaných stavebních materiálů pro významné části staveb a jejich částí, sleduje surovinové a materiálové zdroje vč. jejich vlivu na kvalitu produktu nebo výrobní postupy, požadavky na výrobní operace a mezioperace, systém řízení toku materiálu a výrobního procesu a úkoly pracovníků, zejména technologa provozu a náplni jeho práce. Je zaměřena též na poznání vlivu materiálových, technologických a řídících operací na kvalitu konečného produktu, na metody hodnocení kvality produkce a splnění požadavků pro uvedení vytvořeného výrobku na trh (výrobní dokumentace-TL, TN) a pro zabudování do stavebních konstrukcí (certifikace, shoda, ES apod.). Seznámení s reálnými podmínkami ve výrobě vybraných materiálů (podle časové dostupnosti), s prací technologů a operátorů a s požadavky na vzdělání pro konkrétní činnosti si klade za cíl, ukázat možnosti uplatnění studenta po ukončení školy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Pytlík, P., Technologie betonu, VUT v Brně, VUTIUM, 2000

!Hanykýř, V., Kuntzendörfer, J., Technologie keramiky, Silikátový svaz, 2008

!Svoboda, L., a kol., Stavební hmoty, JAGA Bratislava 2004

?Příručka technologa, BETON, Českomoravský cement, 2010

?Aitcin, P., C., High Performance Concrete (Modern Concrete Technology), CRC Press 1998, ISBN-13: 978-0419192701

?Comité euro-international du béton: Autoclaved Aerated Concrete: Manual of Design and Technology, Construction Press 1978, ISBN-13: 978-0904406764

?Šauman, Z.: Maltoviny I. Vysoké učení technické v Brně, 1993

?Söbek, T., Přísady a přídavky do malt a betonů, NTL, Praha 1985

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:D-1050

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1050
místnost TH:D-1050

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D1050
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24867905.html