Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt 2M

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123P02M KZ 6 4C česky
Garant předmětu:
Zbyšek Pavlík
Přednášející:
Martin Böhm, Zbyšek Pavlík, Lenka Scheinherrová, Eva Vejmelková, Alena Vimmrová
Cvičící:
Martin Böhm, Zbyšek Pavlík, Lenka Scheinherrová, Eva Vejmelková, Alena Vimmrová
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Dle zadání.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

Dle zadání.

Osnova cvičení:

Dle zadání.

Cíle studia:

Provedení rešerše k zadané problematice z oblasti materiálového inženýrství a provedení úvodních experimentů, které ověří vhodnost dalšího experimentálního postupu

Studijní materiály:

!Svoboda, Luboš a kol.: Stavební hmoty. 2.přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. ISBN 978-80-8076-057-1

!Aitcin, Pierre-Claude: Vysokohodnotný beton. Informační centrum ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-39-9

?Haimei Zhang: Building Materials in Civil Engineering. Woodhead Publishing 2011, ISBN 978-1-84569-955-0

?Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8

?Siddique, R. Khan,M. I.:Supplementary Cementing Materials, Springer, Berlin, 2011, ISBN 978-3-642-17866-5

:články v databázích WoS a Scopus

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5616306.html