Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Num. analýza transp. procesů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123YNTP Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Maděra
Přednášející:
Václav Kočí, Jiří Maděra
Cvičící:
Václav Kočí, Jiří Maděra
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Posuzování tepelně-vlhkostních stavů ve stavebním inženýrství. Základní popis porézního prostředí, Základní popis modelování přenosu tepla a vlhkosti v porézních materiálech. Rozdělení modelů na difúzní, konvektivní a smíšené modely. Základní počítačové modely pro řešení transportních procesů v materiálech a jejich použití. Struktura počítačových modelů WUFI, HEMOT a jejich použití při řešení jednoduchých transportních úloh - transport tepla a vlhkosti. Význam počátečních a okrajových podmínek a jejich vliv na numerickou analýzu transportních procesů v materiálech.

Požadavky:

Nestanoveno.

Osnova přednášek:

1. Porézní prostředí, základní transport vlhkosti

2. Transportní a akumulační parametry

3. Modely současného transportu tepla a vlhkosti – konvektivní modely

4. Modely současného transportu tepla a vlhkosti – difúzní modely

5. Numerická analýza transportních procesů

6. Struktura počítačových modelů pro řešení transportních úloh společného transportu tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech

Osnova cvičení:

1. Definování konstrukce, detailu

2. Počáteční a okrajové podmínky, materiálové charakteristiky

3. Tvorba sítě v programu GID

4 Posuzování obvodových konstrukcí programem TEPLO, AREA

5. Posuzování obvodových konstrukcí programem HEMOT, WUFI

6. Posuzování obvodových konstrukcí programem HEMOT

Cíle studia:

Cílem je získat základní znalosti v oblasti posuzování tepelně-vlhkostních stavů v materiálovém inženýrství.

Studijní materiály:

[1] R. Černý, P. Rovnaníková, Transport Processes in Concrete. Spon Press, London 2002

[2] Černý, R., Fyzika: transportní jevy. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-01-01040-6.

[3] Černý, R., Řešení transportních jevů na počítači. Praha: České vysoké učení technické, 1997. ISBN 80-01-01580-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-377

18:00–18:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B377
místnost TH:B-377

19:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B377
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2336906.html