Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy fyzikální chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123YFCH KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Fyzikální chemie studuje vlastnosti látek na molekulární úrovni pomocí fyzikálních a chemických metod. Přednášky a cvičení se věnují vybraným tématům fyzikální chemie, která mají vztah k materiálovému inženýrství. Fázové rovnováhy v jedno a více složkových systémech – fázové diagramy, dopad fázového chování látek na jejich aplikace. Termochemie a chemické rovnováhy v systémech s pevnou fází (tepelný rozklad pevných látek). Kapalné systémy - acidobazické a srážecí rovnováhy - pH a rozpustnost látek. Reologie, procesy odehrávající se na povrchu kapalin a pevných látek. Elektrochemické procesy uplatňující se při korozi kovových materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!P. Atkins a J. de Paula, Fyzikální chemie, ČVUT 2013, ISBN 9788070808306

!L. Bartovská a M. Šišková, Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT 2010, ISBN 978-80-7080-745-3

?I. Malijevská, A. Malijevský, J.P. Novák a P. Slavíček, Záhady, klíče,zajímavosti očima fyzikální chemie, VŠCHT 2013, ISBN 978-80-7080-824-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6873006.html