Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Trvale udržitelné stavební materiály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123YTUM KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Předmět se zaměřuje na hodnocení environmentálních rizik spojených s výrobou stavebních materiálů, provozem budov, recyklací a nakládání s odpadem. Definice a objasnění pojmů: trvale udržitelný rozvoj, cirkulární ekonomika, externality spojené se stavebními materiály, otevřené a uzavřené materiálové cykly. Seznámení s principy a metodikami hodnocení z pohledu Life cycle assessment (LCA), Carbon footprint (CFA), charakterizace environmentálních indikátorů, interpretace výsledků. Stavební materiály z pohledu ekotoxikologie.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

![1] Hauschild, M.Z., Huijbregts, M.A.J., Life Cycle Impact Assessment, London, Springer, 2015, ISBN 978-94-017-9743-6

![2] Choong, K. K., Anwar, M. P., Advances in Construction Materials and Structures, SIngapore, Springer, 2021, ISBN 978-98-115-9161-7

![3] Bhavik, R.B., Sustainable Engineering: Principles and Practice, Cambridge University Press, 2019, ISBN 978-11-084-2045-7

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6873206.html