Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Materiály pro ochranu památek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123MAOP KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Zbyšek Pavlík
Přednášející:
Zbyšek Pavlík
Cvičící:
Zbyšek Pavlík
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Stavební památky představují velice složitý soubor materiálů různého složení a různých funkcí, tvořící jeden komplikovaný celek. S ohledem na respektování zásad ochrany památkové péče a snahu o zachování původní hmoty památky je nutné disponovat informacemi o historických stavebních technologiích, stavebních materiálech, a principech jejich výroby. V rámci výuky předmětu Materiály pro ochranu památek studenti tyto informace získají a budou je moci následně využít v praxi při ochraně, obnově či rekonstrukci historických, památkově cenných budov a konstrukcí.

Požadavky:

Nestanoveny.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky ochrany a rekonstrukce památkově chráněných staveb

2. Nepálené a pálené stavební materiály

3. Kámen v historických budovách

4. Historická pojiva I

5. Historická pojiva II

6. Malty, omítky, sanační omítky

7. Nátěrové hmoty

8. Nástěnné malby

9. Koroze - příčiny a analýza

10. Analýza historických omítek a malt

11. Sanace fasád a kamenných povrchů

12. Omezení účinků vlhkosti a solí na materiály staveb

13. Zpevňování omítek, malt, cihel a kamene

Osnova cvičení:

Nejsou.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s problematikou ochrany, obnovy a rekonstrukce historických, památkově cenných staveb. Studenti získají informace o materiálech a technologiích, které se historicky aplikovaly ve stavebnictví. Dále získají informace o možnostech, jak sanovat a konsolidovat historické materiály a konstrukce, které vykazují známky degradace a koroze. Část studia je také věnována problematice stavebně-technického průzkumu historických budov a specifickým metodám, které jsou při něm aplikovány.

Studijní materiály:

!Kotlík P., Heidingsfeld V., Bláha J., Vaněček I.: Stavební materiály historických objektů. VŠCHT Praha 1999, ISBN 80-7080-347-9 (nově vydáno el. 2005).

!Hošek, J., Losos, V.: Historické omítky - průzkumy, sanace, typologie. Grada Publishing a.s., 2007, ISBN 978-80-247-1395-3.

?Friedman, D.: Historical building construction. W.W. Norton & Company, New York, 2010, ISBN-13: 978-0393732689.

?Torraca, G.: Lectures on Materials Science for Architectural Conservation. J. Paul Getty Trust 2010, ISBN: 978-0-9827668-3-5.

? Watt, D.: Surveying historic buildings. Routledge; 2011, ISBN-13: 978-1873394670.

?Rovnaníková, P.: Omítky. STOP 2002; ISBN: 80-86657-00-0.

?Kotlík, P. a kol. Vápno. STOP 2001, ISBN: 80-902668-8-6.

?Feilden B.: Conservation of historic buildings. Routledge 2003, ISBN-13: 978-0750658638.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:D-1050

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1050
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5615806.html