Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební hmoty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123SH01 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Alena Vimmrová
Přednášející:
Miloš Jerman, Eva Vejmelková, Alena Vimmrová
Cvičící:
Jaroslav Čižmodij Dušek, Lukáš Fiala, Jan Fořt, Petr Hotěk, Miloš Jerman, Jan Kočí, Václav Kočí, Dana Koňáková, Jitka Krejsová, Jiří Maděra, Martin Mildner, Adam Pivák, Vojtěch Pommer, Lenka Scheinherrová, Kateřina Šádková, Eva Vejmelková, Alena Vimmrová
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Materiálová základna stavebnictví, klasifikace materiálů, základní pojmy. Definice základních vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi. Vývoj materiálové základny u nás a zahraničí. Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků a jejich aplikacemi v konstrukci. Estetická a užitná hodnota. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, základy materiálového zkušebnictví.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

1. Pojem stavební hmoty. Materiály podle základní funkce. Zákonné požadavky na stavební hmoty. Optimální materiálové řešení. Materiály podle složení. Zkušebnictví a správná laboratorní praxe

2. Zkoušení a odběr vzorků. Základní vlastnosti materiálů spojené s objemem a hmotností.

3. Mechanické vlastnosti materiálů ? pevnost, modul pružnosti.

4. Mechanické vlastnosti materiálů. Křehkost a houževnatost. Tvrdost. Únavová pevnost. Adheze a koheze.

5. Vlhkostní vlastnosti. Tepelně technické vlastnosti. Trvanlivost materiálů.

6. Vzdušná pojiva (sádra, vápno). Hydraulická pojiva (Portlandský cement). Geopolymery.

7. Beton. Základní pojmy. Složky betonu. Označování betonu. Návrh betonové směsi.

8. Železobeton. Vysokohodnotné betony. Těžké betony. Lehké betony. Polystyrenbeton. Betonové prefabrikáty. Sklobeton. Malty.

9. Stavební kámen. Kusová staviva na bázi hlíny. Výrobky z nepálené hlíny. Pálená cihla. Střešní krytina. Obkladová a dlažební keramika. Keramické nosníky. Autoklávované výrobky.

10. Kovy. Struktura a obecné vlastnosti kovů. Kovy železné. Ocel, litina. Měď a její slitiny. Hliník a jeho slitiny. Zinek a titanzinek. Ostatní kovy.

11. Dřevo. Vlastnosti, škůdci, ochrana dřeva. Druhy, pilařské výrobky. Materiály na bázi dřeva. Materiály na bázi celulózy. Ovčí vlna.

12. Živice. Přírodní a ropné asfalty. Modifikace asfaltu. Výrobky z asfaltu. Sklo. Vlastnosti a výrobky.

13. Polymerní materiály. Rozdělení plastů. Hlavní termoplasty. Významné reaktoplasty.

Osnova cvičení:

1. Úvod, objemová hmotnost, hustota

2. Laboratorní cvičení 1: Zkoušení cementu I

3. Laboratorní cvičení 2: Zkoušení kameniva

4. Laboratorní cvičení 3: Zkoušení cementu II

5. Laboratorní cvičení 4: Modul pružnosti

6. Laboratorní cvičení 5: Zkoušení pevnosti v tahu

7. Laboratorní cvičení 6: Tepelná vodivost

8. Příklady 1: Objemová hmotnost, hustota, nasákavost a vlhkost, hutnost, pórovitost, čára zrnitosti

9. Příklady 2: Pevnosti, modul pružnosti, návrh betonové směsi

10. Seminář 1: Silikátové materiály a pojiva

11. Seminář 2: Přírodní materiály

12: Seminář 3: Kovové materiály

13. Seminář 4: Polymery

Cíle studia:

Seznámení se stavebními materiály. Základní orientace v oblasti jejich vlastností, použití a zkušebních metod.

Studijní materiály:

!Svoboda, Luboš a kol.: Stavební hmoty. 2.přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. ISBN 978-80-8076-057-1

!Pytlík Petr: Technologie betonu.2. vyd. Brno : VUTIUM, 2000, ISBN: 80-214-1647-5

?Soutsos M., Domone, P.: Construction Materials. Their Nature And Behaviour, Taylor & Francis Group; 2017, ISBN 9781498741101.

?Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8

?Haimei Zhang: Building Materials in Civil Engineering. Woodhead Publishing 2011, ISBN 978-1-84569-955-0

? Aitcin, Pierre-Claude: Vysokohodnotný beton. Informační centrum ČKAIT, 2005, ISBN80-86769-39-9

?Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada 2009, ISBN 978-80-247-2532-1

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/stavebni-hmoty-sh01/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-336

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
Út
místnost TH:A-336

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
St
místnost TH:A-336

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:B-286

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
Čt
místnost TH:A-336

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-336

08:00–09:50
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 207)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:B-286

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
místnost TH:A-336

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
Út
místnost TH:A-336

08:00–09:50
(přednášková par. 2
paralelka 208)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:B-286

14:00–15:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
St
místnost TH:A-336

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

16:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
Čt
místnost TH:A-336

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336

místnost TH:A-336

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

10:00–11:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2334006.html