Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané statě o turbulentním proudění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D23TFV ZK česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Úvod do fyziky kontinua. Dynamika tekutin s vnitřním třením. Tenzory 2.ř. Obecná formulace Navier-Stokesova zákona. Smykové oblasti, vznik turbulence. Úvod do teorie vírů. Základní charakteristiky turbulence. Reynoldsovo číslo. Modely turbulentního proudění: Prandtl, von Kármán. Obtékání válce, Couettovo proudění. Statistický přístup. Homogenní, isotropní turbulence. Orr-Sommerfeldova rovnice. Některé aplikace (proudění v potrubí, obtékání budov).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

zrusit

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24815005.html