Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé materiálové inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123POMI Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače s principy návrhu, vývoje, výroby a chování specifických materiálů předem definovaných vlastností pro speciální stavební aplikace. Studenti získají informace o struktuře materiálů a vazbách, které k formování struktury hmot vedou. Následně si osvojí znalosti o vlastnostech materiálů ve vztahu k jejich makro i mikrostrukturním parametrům. Dále se studenti seznámí s možnostmi cílené změny vlastností materiálů jak při výrobě, tak při samotném materiálovém návrhu. Posluchači získají také přehled o možnosti využití odpadních materiálů a druhotných surovinových zdrojů při výrobě stavebních hmot a o principech recyklace stavebních materiálů. Obeznámí se také s problematikou certifikace stavebních výrobků a materiálů.

Hlavním cílem předmětu je vést studenty k pochopení základního chování materiálů ve vztahu k jejich struktuře a procesu cílené změny specifických vlastností materiálů.

Výuka předmětu bude zacílena prioritně do následujících oblastí: betony pro speciální aplikace, samonivelační kompozity, příměsi, přísady a výztuž kompozitních stavebních materiálů, nanomateriály ve stavebnictví, lehčené hmoty, speciální keramické materiály ve stavebnictví, materiály pro rekonstrukci a sanaci, hydrofobizace a konsolidace materiálů, nátěry, stavební materiály v podmínkách požáru a radioaktivního záření, využití druhotných surovinových zdrojů a odpadů při výrobě stavebních materiálů, možnosti recyklace stavebních materiálů. Další oblastí budou v současnosti používané izolační materiály, jejich základní fyzikální, chemické a mechanické parametry včetně metod jejich měření a doporučené skladby se zohledněním vlivu vnějších podmínek a specifik stavebních konstrukcí. Obsahem předmětu bude také certifikační proces stavebních výrobků a materiálů a možnosti využití moderních analytických metod při charakterizaci materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

?M. Glara Gonçalves, F. Margarido, Materials for Construction and Civil Engineering – Science, Processing and Design, Springer, 2015, ISBN 978-3-319-34841-4.

?A. Ahmed, J. Sturges, Materials Science in Construction: An Introduciton, Routledge – Taylor & Francis Group, 2015, ISBN 978-1-85617-688-0.

?P.A. Claisse, Civil Engineering Materials, Elsevier, 2016, ISBN 978-0-08-100275-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6871806.html