Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Chemie - repetitorium

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123XCHR Z 1 2C česky
Přednášející:
Martina Záleská (gar.), Milena Pavlíková (gar.)
Cvičící:
Martina Záleská (gar.), Milena Pavlíková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Cílem předmětu je doplnit studentům znalosti z obecné a anorganické chemie (zejména studenti středních odborných škol) a odbornou terminologii (studenti gymnázií a studenti jiných národností). Výuka předmětu bude vedena s důrazem na ucelení základů probírané látky a její větší procvičení v konkrétních příkladech.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:

1. Názvosloví – oxidy, kyseliny

2. Názvosloví – soli

3. Chemické rovnice beze změny oxidačních čísel

4. Chemické rovnice oxidačně redukční

5. Základní chemické výpočty

6. Složení směsí

7. Látkové bilance v roztocích

8. Látkové bilance při chemických dějích

9. Opakování a procvičování názvosloví

10. Opakování a procvičování chemických rovnic

11. Opakování a procvičování základních chemických výpočtů

12. Opakování a procvičování látkových bilancí

Osnova cvičení:

1. Názvosloví – oxidy, kyseliny

2. Názvosloví – soli

3. Chemické rovnice beze změny oxidačních čísel

4. Chemické rovnice oxidačně redukční

5. Základní chemické výpočty

6. Složení směsí

7. Látkové bilance v roztocích

8. Látkové bilance při chemických dějích

9. Opakování a procvičování názvosloví

10. Opakování a procvičování chemických rovnic

11. Opakování a procvičování základních chemických výpočtů

12. Opakování a procvičování látkových bilancí

Cíle studia:

Cílem předmětu je doplnit studentům znalosti z obecné a anorganické chemie (zejména studenti středních odborných škol) a odbornouterminologii (studenti gymnázií a studenti jiných národností). Výuka předmětu bude vedena s důrazem na ucelení základů probírané látky a její větší procvičení v konkrétních příkladech.

Studijní materiály:

!Chemie-repetitorium, Kolektiv autorů ČVUT v Praze, 2018, dostupné z: https://k123.fsv.cvut.cz/chemie-repetitorium/

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/chemie-repetitorium/
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5553206.html