Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Chemie ve stavebnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123CHEM Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Milena Pavlíková (gar.), Martina Záleská
Cvičící:
Milena Pavlíková (gar.), Martina Záleská
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Předmět kombinuje teoretické i praktické dovednosti v oboru stavební chemie, bez chemických vzorců a rovnic. Dotýká se problematiky spojené se složením, přípravou a použitím základních stavebních materiálů. Rozšiřuje znalosti získané z předmětu Chemie.

Požadavky:

Získání zápočtu:

Vypracování a odevzdání protokolů z laboratorních cvičení.

Ukončení kurzu - zkouška:

1. písemná část - vypracování na nejméně 50 %,

2. ústní pohovor - doplňující otázky k testu.

Zkouška zahrnuje všechno učivo přednášek 1.-12.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky chemie stavebních látek.

2. Chemické a fyzikální vlastnosti vody.

3. Chemie kovových stavebních látek.

4. Základy elektrochemie, koroze kovů.

5. Silikáty a alumináty.

6. Horniny.

7. Pojiva.

8. Keramika a sklo.

9. Polymerní látky.

10. Dřevo, živice.

11. Nátěry, lepidla, tmely.

12. Rozbory stavebních látek.

Osnova cvičení:

I. krystalizace.

II. optická mikroskopie.

III. kvalitativní chemická analýza.

IV. kvantitativní chemická analýza.

V. vlastnosti vody.

VI. dělení roztoků.

VII. hustota.

VIII. analýza plastů.

IX. destilace.

X. pucolánová aktivita.

XI. prvková analýza.

XII. chemické výpočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy stavební chemie nejen teoreticky, ale i prakticky pomocí názorných demonstračních ukázek a experimentů.

Studijní materiály:

!Pavlíková M. Keppert M.: Chemie. Chemie stavebních materiálů. Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN: 978-80-01-04237-3

!Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu II. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2002. ISBN: 80-7204-248-3

?Goncalves M. C., Margarido F.: Materials for Construction and Civil Engineering. Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-34841-4

?Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2003. ISBN: 80-7204-283-1

?Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/chemie-ve-stavebnictvi-1/
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:D-1050

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
D1050
Út
St
Čt

místnost TH:D-1050

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
D1050
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5615306.html