Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekotoxikologie stavebních materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123XESM Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Klára Kobetičová
Přednášející:
Klára Kobetičová
Cvičící:
Klára Kobetičová
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Předmět ekotoxikologie stavebních materiálů je zaměřen na aktuální problematiku ochrany životního prostředí. Studenti se seznámí s pojmem ekotoxicita nejen z teoretického pohledu (základní pojmy, testy ekotoxicity, modelové organismy, účinky stavebních materiálů a chemických látek používaných ve stavebnictví na organismy, statistické vyhodnocování dat, legislativa REACH, LCA studie), ale i prakticky v laboratorním cvičení (ukázka laboratorních testů, testů biodegradace, mikroskopování). Předmět začne teoretickou výukou, dále bude následovat cvičení, ve kterém studenti budou testovat zadaný vzorek anebo si mohou přinést vzorek vlastní. Po laboratorních cvičeních bude následovat další teoretická výuka, při které se studenti dozvědí, jak vyhodnocovat naměřená data a k čemu jsou získaná data použitelná v praxi.

Požadavky:

Pro zapsání předmětu neexistují žádné požadavky.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu (studenti si den a čas výuky domluví na začátku semestru dle svých časových možností s vyučující předmětu)

2. Stavební materiály a ekotoxicita

3. Testy ekotoxicity, modelové organismy, studované parametry

4. Design testů, vyhodnocování, indexy toxicity

5. Legislativa – stavební materiály: odpady, REACH

6. Životní cyklus stavebních výrobků

7. Laboratorní cvičení - příprava médií, stanovení vlastností materiálů, příprava organismů

8. Laboratorní cvičení - založení testů

9. Laboratorní cvičení - kontrola testů, průběžné vyhodnocování

10. Laboratorní cvičení -uUkončení testů, vyhodnocení

11. Mikroskopování

12. Vyhodnocení vlastních výsledků

13. Odevzdání laboratorního protokolu, zápočtový test

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu (studenti si den a čas výuky domluví na začátku semestru dle svých časových možností s vyučující předmětu)

2. Stavební materiály a ekotoxicita

3. Testy ekotoxicity, modelové organismy, studované parametry

4. Design testů, vyhodnocování, indexy toxicity

5. Legislativa – stavební materiály: odpady, REACH

6. Životní cyklus stavebních výrobků

7. Laboratorní cvičení - příprava médií, stanovení vlastností materiálů, příprava organismů

8. Laboratorní cvičení - založení testů

9. Laboratorní cvičení - kontrola testů, průběžné vyhodnocování

10. Laboratorní cvičení - Ukončení testů, vyhodnocení

11. Mikroskopování

12. Vyhodnocení vlastních výsledků

13. Odevzdání laboratorního protokolu, zápočtový test

Cíle studia:

Seznámit studenty s pracovními postupy, které se běžně používají v ekotoxikologické praxi na teoretické i praktické úrovni.

Studijní materiály:

Učební materiály od vyučující.

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/ekotoxikologie-stavebnich-materialu/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6302006.html