Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie silikátových materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123CHS ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Předmět zahrnuje soubor přenášek zaměřených na technologii výroby, vlastnosti a chování materiálů na bázi silikátů, aluminátů a příbuzných materiálů. Je probrána chemická a technologická stránka tématu.

Požadavky:

Ukončení kurzu - zkouška:

1. písemná část - vypracování na nejméně 50 %,

2. ústní pohovor - doplňující otázky k testu.

Zkouška zahrnuje všechno učivo přednášek 1.-12.

Osnova přednášek:

Oxid křemičitý, hlinitý a hydroxid vápenatý - struktura, vlastnosti.

Technologie výroby PC. Hlavní slínkové minerály.

Hydratace PC. Struktura a vlastnosti čerstvé a zatvrdlé cementové pasty.

Směsné cementy, speciální druhy cementů.

Přísady a příměsi.

Kamenivo. Přechodová zóna.

Speciální betony.

Keramika.

Geopolymery, anorganické povrchové vrstvy.

Hydrofobizace.

Termodynamika silikátových systémů.

Metody analýzy silikátových materiálů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia je porozumět vlastnostem a chování anorganických stavebních pojiv. Student umí posoudit vhodnost pojiva pro konkrétní aplikaci.

Studijní materiály:

[1] Lea´s Chemistry of Cement and Concrete. Ed. P.C. Hewlett, 4th Edition. Butterwotrh-Heinemann: Oxford, 2001.

[2] Taylor, H.F.W. Cement Chemistry. Academic Press: London, 1992.

[3] Henning, O., Lach, V. Chemie ve stavebnictví. SNTL/ALFA: Praha1983.

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/chemie-silikatovych-materialu/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24833905.html