Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Numerická analýza transportních procesů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123YATP Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Posuzování tepelně-vlhkostních stavů ve stavebním inženýrství. Základní popis porézního prostředí, Základní popis modelování přenosu tepla a vlhkosti v porézních materiálech. Rozdělení modelů na difúzní, konvektivní a smíšené modely. Základní počítačové modely pro řešení transportních procesů v materiálech a jejich použití. Struktura počítačových modelů WUFI, HEMOT a jejich použití při řešení jednoduchých transportních úloh - transport tepla a vlhkosti. Význam počátečních a okrajových podmínek a jejich vliv na numerickou analýzu transportních procesů v materiálech.

Požadavky:

Žádné požadavky

Osnova přednášek:

1. Porézní prostředí, základní transport vlhkosti

2. Transportní a akumulační parametry

3. Modely současného transportu tepla a vlhkosti – konvektivní modely

4. Modely současného transportu tepla a vlhkosti – difúzní modely

5. Numerická analýza transportních procesů

6. Struktura počítačových modelů pro řešení transportních úloh společného transportu tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech

Osnova cvičení:

1. Definování konstrukce, detailu

2. Počáteční a okrajové podmínky, materiálové charakteristiky

3. Tvorba sítě v programu GID

4 Posuzování obvodových konstrukcí programem TEPLO, AREA

5. Posuzování obvodových konstrukcí programem HEMOT, WUFI

6. Posuzování obvodových konstrukcí programem HEMOT

Cíle studia:

Cílem je získat základní znalosti v oblasti posuzování tepelně-vlhkostních stavů v materiálovém inženýrství.

Studijní materiály:

Černý, R., Fyzika: transportní jevy. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-01-01040-6.

Černý, R., Řešení transportních jevů na počítači. Praha: České vysoké učení technické, 1997. ISBN 80-01-01580-7.

Santen, R., Catlow, C., Van Speybroeck, V.: Modelling and Simulation in the Science of Micro- and Meso-Porous Materials, Elsevier 2017, ISBN: 9780128050576

Císlerová, M., Vogel, T., Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998

Černý, R., Rovnaníková, P. Transport Processes in Concrete. Spon Press, London 2002, ISBN: 9781482289107

Manuál k programu WUFI - 2D

Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Černý, R., Podkladové materiály pro posouzení skladeb historických obvodových konstrukcí z hlediska klimatických podmínek ČR

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5615706.html