Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Degradace stavebních materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123DSM ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Martin Keppert
Přednášející:
Martin Keppert
Cvičící:
Martin Keppert
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Předmět se věnuje degradačním procesům probíhajícím v materiálech během jejich životnosti, prevenci degradace a sanaci poškozených materiálů a konstrukcí. Fyzikální degradační procesy – objemové změny, abraze částicemi unášenými vodou a větrem. Anorganické porézní materiály - působení vlhkosti, kyselých roztoků a rozpustných solí. Působení oxidu uhličitého na materiály na bázi cementu – karbonatace, působení agresivní vody s vysokým obsahem CO2. Poškození materiálů vysokou teplotou (požár). Biologická degradace nejen dřevěných konstrukcí. Syntetické polymerní materiály, působení UV záření a změn teploty. Koroze a protikorozní ochrana kovových materiálů. Povrchové úpravy a povlaky (nátěry).

Požadavky:

není požadována

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!R. Wasserbauer, Biologické znehodnocení staveb ABF, 2000, ISBN 80-86165-30-2.

?M. Balík a kolektiv, Odvlhčování staveb, Grada Publishing a.s., 2008, ISBN 978-80-247-2693-9.

?Cicek V, Al-Numan B. Corrosion Chemistry. Hoboken, N.J.: Wiley; 2011, ISBN:9780470943076

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24834605.html