Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Aplikovaná chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D23ACH ZK 2P česky
Přednášející:
Milena Pavlíková (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Předmět Aplikovaná chemie předkládá studentům přehled klasických a moderních analytických metod využívaných v materiálovém inženýrství. Cílem předmětu je zlepšit úroveň znalostí doktorandů v oboru aplikované chemie a ukázat jim možnosti chemického přístupu k řešení jejich konkrétního projektu. Předmět zahrnuje několik tematických okruhů, do kterých spadají konkrétní analytické metody a měřící techniky.

V rámci chemické analýzy bude porovnán klasický přístup a využití moderní technologie, tzn. základní kvalitativní a kvantitativní analýza. Elektrické metody zahrnují konduktometrii, potenciometrii a TDR techniku. Princip dělicích metod bude ilustrován na kapalinové chromatografii. Optické metody budou zastoupeny optickou mikroskopií, UV/VIS, ED-XRF a FTIR spektroskopií. Dále budou řešeny možnosti určení velikosti a zastoupení částic s využitím laserového analyzátoru. Analýza pomocí termických metod bude prezentována vysokoteplotní dilatometrií a DSC-TGA měřením.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška – odběr vzorku, klasické versus moderní analytické metody.

2. Dělicí metody – teoretický úvod.

3. Dělicí metody – kapalinová chromatografie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

4. Optické metody – teoretický úvod.

5. Optické metody – UV/VIS spektroskopie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

6. Optické metody – XRF spektroskopie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

7. Optické metody – IR spektroskopie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

8. Metody stanovení velikosti částic – laserový analyzátor, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

9. Elektrické metody – teoretický úvod.

10. Elektrické metody – konduktometrie a potenciometrie, TDR technika. Teoretické základy, používané přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

11. Termické metody – teoretický úvod.

12. Termické metody – vysokoteplotní dilatometrie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

13. Termické metody – DSC-TGA analýza, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

Osnova cvičení:

1. Úvodní přednáška – odběr vzorku, klasické versus moderní analytické metody.

2. Dělicí metody – teoretický úvod.

3. Dělicí metody – kapalinová chromatografie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

4. Optické metody – teoretický úvod.

5. Optické metody – UV/VIS spektroskopie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

6. Optické metody – XRF spektroskopie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

7. Optické metody – IR spektroskopie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

8. Metody stanovení velikosti částic – laserový analyzátor, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

9. Elektrické metody – teoretický úvod.

10. Elektrické metody – konduktometrie a potenciometrie, TDR technika. Teoretické základy, používané přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

11. Termické metody – teoretický úvod.

12. Termické metody – vysokoteplotní dilatometrie, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

13. Termické metody – DSC-TGA analýza, části a funkce přístroje, vlastní měření, výstupy a vyhodnocení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Podklady z přednášek jsou přístupné v MS Teams.

Doporučená literatura:

1. Klouda P., Moderní analytické metody. Ostrava 2003. ISBN 80-86369-07-2

2. Barek J., Opekar F., Štulík K., Elektroanalytická chemie. Praha 2005. ISBN 80-246-1146-5

3. Krofta J. a kol., Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie II. Praha 2001. ISBN 80-7080-451-3

Poznámka:

FMI,IB

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24480605.html