Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Chemistry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123BUC Z,ZK 4 3P+1C anglicky
Předmět je náhradou za:
Chemistry (123CS01)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Úvod do obecné chemie - vazby, sloučeniny, reakce, rovnováha. Chemie životního prostředí - voda, atmosféra, půda. Chemie stavebních materiálů - anorganická pojiva, sklo, keramika, kovové materiály, přírodní polymerní materiály, syntetické polymerní materiály na bázi C a Si. Úvod do degradace stavebních materiálů a analytické chemie.

Požadavky:

Nestanoveny.

Osnova přednášek:

Úvod do studia chemie, obecná chemie, názvosloví.

Základy termodynamiky a kinetiky, chemické rovnice.

Voda: koloběh vody, fyzikální a chemické vlastnosti vody, složení, látky přítomné ve vodě a jejich význam.

Voda: pitná a odpadní, úprava vody, čištění odpadních vod, voda ve stavebnictví, ochrana vodních zdrojů.

Vzduch a atmosféra: složení, znečištění, chování polutantů v atmosféře, ochrana atmosféry.

Půda: složení, vlastnosti, znečištění, chemie půdy, půda ve stavebnictví, ochrana půdy, remediace znečištění.

Surovinové zdroje pro stavební výrobu, chemie vzdušných pojiv.

Hydraulická pojiva, cement, beton. Kamenivo.

Chemické vlastnosti skla, keramiky a žárovzdorných materiálů.

Kovy ve stavebnictví: vlastnosti, technologie, použití, koroze kovů a korozní ochrana.

Makromolekulární látky přírodní (dřevo, živice, dehet) a syntetické na bázi C a Si, použití polymerů ve stavebnictví.

Degradace nekovových stavebních materiálů. Základy analytické chemie kvalitativní a kvantitativní, chyby stanovení.

Osnova cvičení:

Názvosloví.

Základní chemické výpočty.

Složení směsí.

Příprava roztoků, bilance ve směsích.

Stechiometrické výpočty.

Vyčíslování rovnic.

Praktické cvičení z analýzy vody.

Praktické cvičení z analýzy stavebních hmot.

Cíle studia:

Cílem studia je orientace v chemických procesech probíhajících v životním prostředí a stavebních materiálech. Student se orientuje v chemické povaze stavebních materiálů, surovinách pro jejich výrobu a způsobech výroby. Umí posoudit degradační procesy ve stavebních materiálech.

Studijní materiály:

Grünwald, Chemie, ČVUT Praha.

Pavlíková, Keppert, Chemie - chemie stavebních materiálů, ČVUT Praha 2009.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24819705.html