Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření termofyzikálních vlastností materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D23MTV ZK 2P česky
Garant předmětu:
Eva Vejmelková
Přednášející:
Anton Trník, Eva Vejmelková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Tepelná vodivost plynů. Dynamika krystalové mřížky. Tepelná kapacita látek. Přenos tepla vedením a zářením v látkách. Rovnice vedení tepla. Teplotní pole. Metody měření teplotní vodivosti, tepelní vodivosti a tepelní kapacity pro pevné látky, kapaliny a plyny. Impulzní metody měření. Snímače teploty. Lineární a objemová teplotní roztažnost pevných látek, kapalín a plynů. Koeficient teplotní roztažnosti izotropních a anizotropních látek.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Krempaský, J.: Termofyzikálne veličiny a ich meranie. Bratislava, SAV, 1971.

Jones, J.C.: The Principles of Thermal Sciences and Their Application to Engineering. Whittles Publishing, 2000.

Öchsner A., Murch G.E., de Lemos M. J. S.: Cellular and Porous Materials: Thermal Properties Simulation and Prediction, Wiley-VCH Verlag GmBH, Weinheim, 2008

Ozisik, M.N.: Heat Conduction. John Wiley & Sons, Inc., 1993

Poznámka:

FMI, IB

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24901305.html