Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologie výroby stavebních materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123YTVM Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Eva Vejmelková (gar.)
Cvičící:
Eva Vejmelková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Výuka probíhá v teoretické i praktické formě (exkurze) se zaměřením na vybrané skupiny výroby frekventovaných stavebních materiálů pro významné části staveb a jejich částí, sleduje surovinové a materiálové zdroje vč. jejich vlivu na kvalitu produktu nebo výrobní postupy, požadavky na výrobní operace a mezioperace, systém řízení toku materiálu a výrobního procesu a úkoly pracovníků, zejména technologa provozu a náplni jeho práce. Je zaměřena též na poznání vlivu materiálových, technologických a řídících operací na kvalitu konečného produktu, na metody hodnocení kvality produkce a splnění požadavků pro uvedení vytvořeného výrobku na trh (výrobní dokumentace-TL, TN) a pro zabudování do stavebních konstrukcí (certifikace, shoda, ES apod.). Seznámení s reálnými podmínkami ve výrobě vybraných materiálů (podle časové dostupnosti), s prací technologů a operátorů a s požadavky na vzdělání pro konkrétní činnosti si klade za cíl, ukázat možnosti uplatnění studenta po ukončení školy.

Požadavky:

Nejsou stanoveny

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Technologie výroby cementu

3. Technologie výroby maltovin

4. Technologie výroby betonu

5. Technologie výroby betonu

6. Technologie výroby vápenných pojiv

7. Technologie výroby síranových pojiv

8. Technologie výroby keramických prvků

9. Technologie výroby izolačních prvků

10. Technologie výroby skleněných prvků

11. Kovy a jejich slitiny

12. Technologie výroby asfaltových výrobků

13. Technologie výroby plastových výrobků

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost technologie výroby základních stavebních materiálů a shopnost aplikace těchto poznatků při tvorbě stavebně technologického projektu.

Studijní materiály:

!Pytlík, P., Technologie betonu, VUT v Brně, VUTIUM, 2000

!Hanykýř, V., Kuntzendörfer, J., Technologie keramiky, Silikátový svaz, 2008

!Svoboda, L., a kol., Stavební hmoty, JAGA Bratislava 2004

?Příručka technologa, BETON, Českomoravský cement, 2010

?Aitcin, P., C., High Performance Concrete (Modern Concrete Technology), CRC Press 1998, ISBN-13: 978-0419192701

?Comité euro-international du béton: Autoclaved Aerated Concrete: Manual of Design and Technology, Construction Press 1978, ISBN-13: 978-0904406764

?Šauman, Z.: Maltoviny I. Vysoké učení technické v Brně, 1993

?Söbek, T., Přísady a přídavky do malt a betonů, NTL, Praha 1985

?Speciální betony, Svaz výrobců betonu ČR, PRAHA 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-336

18:00–18:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
místnost TH:A-336

19:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1690906.html