Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie výroby stavebních materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123YTVM Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Eva Vejmelková
Přednášející:
Martin Böhm, Dana Koňáková, Vojtěch Pommer, Eva Vejmelková
Cvičící:
Martin Böhm, Marcel Jogl, Dana Koňáková, Vojtěch Pommer, Eva Vejmelková
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Výuka je vedena jak teoreticky, tak prakticky (formou laboratorních cvičení a exkurzí) se zaměřením na procesy spojené s výrobou nejčastěji používaných stavebních materiálů; od výběru a zhodnocení surovinových a materiálových zdrojů, požadavků na výrobní operace, systému řízení produkce materiálu a výrobního procesu, až po jednotlivé úkoly pracovníků, zejména technologa provozu a náplni jeho práce. Výuka je rovněž zaměřena na poznání vlivu materiálových, technologických a řídících operací na kvalitu konečného produktu, na metody hodnocení kvality produkce a splnění požadavků pro uvedení vytvořeného výrobku na trh (výrobní dokumentace-TL, TN) a pro zabudování do stavebních konstrukcí (certifikace, shoda, ES apod.). V rámci exkurzí se studenti seznámí s reálnými podmínkami ve výrobě vybraných materiálů (podle časové dostupnosti), s prací technologů a operátorů a s požadavky na vzdělání pro tyto specifické profese.

Požadavky:

Nejsou stanoveny

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Technologie výroby materiálů na bázi cementů

3. Technologie výroby materiálů na bázi vápenných pojiv

4. Technologie výroby síranových pojiv

5. Technologie výroby keramických prvků

6. Technologie výroby skleněných prvků, kovů, asfaltových a plastových výrobků

Osnova cvičení:

1. Technologie výroby materiálů na bázi cementů

2. Technologie výroby materiálů na bázi cementů

3. Technologie výroby materiálů na bázi cementů

4. Technologie výroby materiálů na bázi vápenných pojiv

5. Technologie výroby materiálů na bázi vápenných pojiv

6. Technologie výroby síranových pojiv

Cíle studia:

Znalost technologie výroby základních stavebních materiálů a shopnost aplikace těchto poznatků při tvorbě stavebně technologického projektu.

Studijní materiály:

!Pytlík, P., Technologie betonu, VUT v Brně, VUTIUM, 2000

!Hanykýř, V., Kuntzendörfer, J., Technologie keramiky, Silikátový svaz, 2008

!Svoboda, L., a kol., Stavební hmoty, JAGA Bratislava 2004

?Příručka technologa, BETON, Českomoravský cement, 2010

?Aitcin, P., C., High Performance Concrete (Modern Concrete Technology), CRC Press 1998, ISBN-13: 978-0419192701

?Comité euro-international du béton: Autoclaved Aerated Concrete: Manual of Design and Technology, Construction Press

1978, ISBN-13: 978-0904406764

?Šauman, Z.: Maltoviny I. Vysoké učení technické v Brně, 1993

?Söbek, T., Přísady a přídavky do malt a betonů, NTL, Praha 1985

?Speciální betony, Svaz výrobců betonu ČR, PRAHA 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:D-1050

09:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1050
místnost TH:D-1050

10:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D1050
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1690906.html