Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Moderní metody navrhování stavebních materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123YMNM Z 4 1P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Využití dosavadních znalostí při praktickém návrhu stavebních materiálů, seznámení se s moderními trendy. Pokročilé metody návrhu směsí a jejich optimalizace pro dosažení požadovaných užitných vlastností. V rámci praktické části předmětu studenti provedou technologický návrh a přípravu stavebního materiálu s využitím dostupných surovin, jeho optimalizaci vč. experimentálního ověření optimalizovaných parametrů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Pytlík, P., Technologie betonu, VUT v Brně, VUTIUM, 2000, ISBN - 80-214-1647-5

!Hanykýř, V., Kuntzendörfer, J., Technologie keramiky, Silikátový svaz, 2008, ISBN - 978-80-86821-48-1

!Svoboda, L., a kol., Stavební hmoty, JAGA Bratislava 2004, ISBN - 978-80-80-76-057-1

!Příručka technologa, BETON, Českomoravský cement, 2010

?Speciální betony, Svaz výrobců betonu ČR, PRAHA 2001, ISBN - 80-238-2678-6

?Aitcin, P., C., High Performance Concrete (Modern Concrete Technology), CRC Press 1998, ISBN-13: 978-0419192701

?Comité euro-international du béton: Autoclaved Aerated Concrete: Manual of Design and Technology, Construction Press, 1978, ISBN-13:978-0904406764

?Šauman, Z.: Maltoviny I. Vysoké učení technické v Brně, 1993

?Söbek, T., Přísady a přídavky do malt a betonů, NTL, Praha 1985

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6873606.html