Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy zkušebnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123ZAZK Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Alena Vimmrová
Přednášející:
Alena Vimmrová
Cvičící:
Martin Mildner, Alena Vimmrová
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Zkušebnictví a kontrola jakosti. Požadavky na stavební materiály. Zásady správné laboratorní praxe - odběr a výroba vzorků. Správné označování vzorků a dokumentace. Bezpečnost práce v laboratořích. Získávání a vyhodnocování výsledků. Statistické metody vyhodnocování. Laboratorní metody zkoušení různých typů materiálů (maltovin, povrchů, izolací).

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:

1. Zkušebnictví a kontrola jakosti. Základní pojmy. Systémy řízení jakosti.

2. Požadavky na stavební materiály. Posuzování shody výrobků.

3. Technická normalizace a soustava technických norem.

4. Akreditace a certifikace. Akreditace zkušebních laboratoří

5. Zásady správné laboratorní praxe. Odběr, výroba a skladování vzorků. Správná zkušební dokumentace.

6. Nástroje řízení kvality

7. Destruktivní zkoušky

8. Nedestruktivní zkoušky

9. Navrhování experimentů (DOE)

10. Statistické vyhodnocování výsledků

11. Charakteristické vlastnosti. Definice pojmu, principy stanovení.

12. Regresní analýza

13. Bezpečnost práce v laboratořích

Osnova cvičení:

1. Úvod, zásady práce v laboratořích. Bezpečnostní školení.

2. Laboratorní cvičení 1: Zkoušení nátěrů.

3. Laboratorní cvičení 2: Zkoušení čerstvé malty.

4. Laboratorní cvičení 2: Zkoušení zatvrdlé malty.

5. Laboratorní cvičení 3: Zkoušení asfaltů a polymerů.

6. Příklady: Regresní analýza

7. Příklady: Nejistoty měření

8+9. Exkurze I.

10+11. Exkurze II.

12. Tvorba a odevzdání protokolů.

Cíle studia:

Seznámení studentů s problematikou zkušebnictví, kontroly jakosti a normalizace. Osvojení správné laboratorní praxe. Schopnost správně vyhodnocovat výsledky zkoušek.

Studijní materiály:

! Mencl, V.: Řízení jakosti ve stavebnictví. ČKAIT Praha, 2003. ISBN-10: 80-86426-12-2

!Schmidt, P. a kol.: Základy zkušebnictví, CERM, Brno, 2008, ISBN 80-214-2584-9

?M L Gambhir; Neha Jamwal: Building and Construction Materials: Testing and Quality Control. McGraw Hill Education 2017, ISBN-10: 1259029662

?Syed Danish Hasan: Civil Engineering Materials and Their Testing. Alpha Science Intl Ltd 2006, ISBN-10: 1842653237

?Ferrante, Louise: Handbook of Advanced Materials Testing. CRC Press 1994. ISBN 9780824791964

?Howarth, P., ed. Metrologie v kostce: ... s doplňky a poznámkami : projekt Euromet č. 595. V české mutaci 1. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2002. ISBN 80-86645-01-0.

?Nenadál J. a kol.: Moderní management jakosti. Management Press 2015. ISBN 978-80-7261-186-7

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/zaklady-zkusebnictvi/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-228

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A228
místnost TH:D-1050

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D1050
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5615206.html