Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Akustická a ultraakustická měření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D23AUM ZK 1P+1C česky
Přednášející:
Lukáš Fiala, Igor Medveď (gar.), Jan Toman
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Šíření zvuku, základní akustické veličiny, frekvenční charakteristika.

Prostorová akustika (měření hladiny hlasitosti, doby dozvuku, stupně průzvučnosti, …)

Popis a použití základních přístrojů pro akustická měření, využití generátorů, snímačů, zesilovačů a analyzátorů a záznamových zařízení.

Experimentální stanovení akustických vlastností stavebních materiálů – útlum zvuku při průchodu stavebním materiálem, popis měřicí aparatury.

Nedestruktivní měření fyzikálních materiálových vlastností akustickými a ultraakustickými metodami (měření modulů pružnosti, rychlosti šíření vlnění, útlumu vlnění, …).

Ultraakustická defektoskopie (identifikace trhlin a dutin v materiálu, určování nehomogenit, …)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

L. L. Beranek – Snižování hluku (Originál: Noise reduction - Peninsula Publishing, 1991)

J. Binko, I. Kašpar – Fyzika stavebního inženýra, 1983

J. Obraz – Ultrazvuk v měřící technice, 1984

B. Kopec a kol. – Nedestruktivní zkoušení, 2008

F. Fahy aj. Walker – Advanced Applications in Acoustics, Noise and Vibration, 2004.

Poznámka:

FMI

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24901005.html