Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební materiály pro sofistikované aplikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123YSMA Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Lukáš Fiala
Přednášející:
Lukáš Fiala, Jan Fořt
Cvičící:
Lukáš Fiala, Jan Fořt
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Předmět je úvodem ke studiu sofistikovaných stavebních materiálů (tzv. SMART materials) na bázi cementových kompozitů a alkalicky aktivovaných aluminosilikátů. Jsou nastíněny jejich materiálové vlastnosti, možnosti dosažení požadované sofistikované vlastnosti, využitelnost v praxi. Předmět se zaměřuje zejména na nové materiály s vyšší přidanou hodnotou, které souvisí s rozvojem v oboru a umožňuje se studentům seznámit s nejnovějšími trendy ve stavebnictví. Předmět se dále dotýká multikriteriálního hodnocení materiálů s ohledem na dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje.

Požadavky:

- Absolvování laboratorních cvičení

- Vypracování semestrální práce na základě experimentálně stanovených dat (za pracovní skupinu)

- Prezentace výsledků (za pracovní skupinu) s diskuzí

Osnova přednášek:

1) Úvodní hodina

2) Úvod do problematiky návrhu inovativních stavebních materiálů

3) Porovnání vlastností alkalicky aktivovaných aluminosilikátů (AAA) a cementových kompozitů

4) Vstupní materiály pro návrh (multifunkčních) AAA

5) Nové funkční vlastnosti AAA závislé na elektrických vlastnostech

6) Nové funkční vlastnosti AAA nezávislé na elektrických vlastnostech, hodnocení životního cyklu materiálů

Osnova cvičení:

1) Návrh a výroba vzorků pro materiálovou charakterizaci 1

2) Návrh a výroba vzorků pro materiálovou charakterizaci 2

3) Materiálová charakterizace navržených směsí 1

4) Materiálová charakterizace navržených směsí 2

5) Vyhodnocení vlastností tuhnoucích/tvrdnoucích AAA směsí a LCA

6) Prezentace výsledků charakterizace navržených AAA směsí

7) Závěrečné konzultace, udělení zápočtů

Cíle studia:

Seznámit studenty s návrhem moderních stavebních materiálů se sníženým dopadem na životní prostředí a novými funkčními vlastnostmi s aplikačním potenciálem ve stavebním inženýrství.

Studijní materiály:

!SVOBODA, L. Stavební hmoty. Bratislava: Jaga, 2009. ISBN 978-80-8076-057-1

!COLLEPARDI, M.: Moderní beton, ČKAIT, 2009., ISBN 978-80-87093-75-7

?HAN, B., YU, X., OU, J. Self-Sensing Concrete in Smart Structures. Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 978-0-12-800517-0

?SHI, C., ROY, D., KRIVENKO P. Alkali-Activated Cements and Concretes. New York: CRC Press, 2005. ISBN 9780415700047

?ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P. Transport Processes in Concrete. 1st ed. London: Spon Press, 2002. ISBN 0-415-24264-94

?HAN, B., ZHANG, L., OU, J. Smart and Multifunctional Concrete Toward Sustainable Infrastructures. Singapore: Springer, 2017. ISBN 978-981-10-4348-2

?CHUNG, D. D. L. Multifunctional Cement-Based Materials. New York: Marcel Dekker, 2003. ISBN 9780824746100

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/stavebni-materialy-pro-sofistikovane-aplikace/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:D-1050

10:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1050
místnost TH:D-1050

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D1050
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5615506.html