Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Stavební materiály pro sofistikované aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123YSMA Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Předmět je úvodem ke studiu sofistikovaných stavebních materiálů (tzv. SMART materials) na bázi cementových kompozitů a alkalicky aktivovaných aluminosilikátů. Jsou nastíněny jejich materiálové vlastnosti, možnosti dosažení požadované sofistikované vlastnosti, využitelnost v praxi. Předmět se zaměřuje zejména na nové materiály s vyšší přidanou hodnotou, které souvisí s rozvojem v oboru a umožňuje se studentům seznámit s nejnovějšími trendy ve stavebnictví. Předmět se dále dotýká multikriteriálního hodnocení materiálů s ohledem na dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!SVOBODA, L. Stavební hmoty. Bratislava: Jaga, 2009. ISBN 978-80-8076-057-1

!COLLEPARDI, M.: Moderní beton, ČKAIT, 2009., ISBN 978-80-87093-75-7.

?HAN, B., YU, X., OU, J. Self-Sensing Concrete in Smart Structures. Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 978-0-12-800517-0

?SHI, C., ROY, D., KRIVENKO P. Alkali-Activated Cements and Concretes. New York: CRC Press, 2005. ISBN 9780415700047

?ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P. Transport Processes in Concrete. 1st ed. London: Spon Press, 2002. ISBN 0-415-24264-94

?HAN, B., ZHANG, L., OU, J. Smart and Multifunctional Concrete Toward Sustainable Infrastructures. Singapore: Springer, 2017. ISBN 978-981-10-4348-2

?CHUNG, D. D. L. Multifunctional Cement-Based Materials. New York: Marcel Dekker, 2003. ISBN 9780824746100

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5615506.html