Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Building Materials

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123BM01 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Alena Vimmrová
Přednášející:
Václav Kočí, Alena Vimmrová
Cvičící:
Lukáš Fiala, Václav Kočí, Alena Vimmrová
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Materiálová základna stavebnictví, klasifikace materiálů, základní pojmy. Definice základních vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi. Vývoj materiálové základny u nás a zahraničí. Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků a jejich aplikacemi v konstrukci. Estetická a užitná hodnota. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, základy zkušebnictví.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

1. Pojem stavební hmoty. Materiály podle základní funkce. Zákonné požadavky na stavební hmoty. Optimální materiálové řešení. Materiály podle složení. Zkušebnictví a správná laboratorní praxe

2. Zkoušení a odběr vzorků. Základní vlastnosti materiálů spojené s objemem a hmotností.

3. Mechanické vlastnosti materiálů ? pevnost, modul pružnosti.

4. Mechanické vlastnosti materiálů. Křehkost a houževnatost. Tvrdost. Únavová pevnost. Adheze a koheze.

5. Vlhkostní vlastnosti. Tepelně technické vlastnosti. Trvanlivost materiálů.

6. Vzdušná pojiva (sádra, vápno). Hydraulická pojiva (Portlandský cement). Geopolymery.

7. Beton. Základní pojmy. Složky betonu. Označování betonu. Návrh betonové směsi.

8. Železobeton. Vysokohodnotné betony. Těžké betony. Lehké betony. Polystyrenbeton. Betonové prefabrikáty. Sklobeton. Malty.

9. Stavební kámen. Kusová staviva na bázi hlíny. Výrobky z nepálené hlíny. Pálená cihla. Střešní krytina. Obkladová a dlažební keramika. Keramické nosníky. Autoklávované výrobky.

10. Kovy. Struktura a obecné vlastnosti kovů. Kovy železné. Ocel, litina. Měď a její slitiny. Hliník a jeho slitiny. Zinek a titanzinek. Ostatní kovy.

11. Dřevo. Vlastnosti, škůdci, ochrana dřeva. Druhy, pilařské výrobky. Materiály na bázi dřeva. Materiály na bázi celulózy. Ovčí vlna.

12. Živice. Přírodní a ropné asfalty. Modifikace asfaltu. Výrobky z asfaltu. Sklo. Vlastnosti a výrobky.

13. Polymerní materiály. Rozdělení plastů. Hlavní termoplasty. Významné reaktoplasty.

Osnova cvičení:

1. Úvod, objemová hmotnost, hustota

2. Laboratorní cvičení 1: Zkoušení cementu I

3. Laboratorní cvičení 2: Zkoušení kameniva

4. Laboratorní cvičení 3: Zkoušení cementu II

5. Laboratorní cvičení 4: Modul pružnosti

6. Laboratorní cvičení 5: Zkoušení pevnosti v tahu

7. Laboratorní cvičení 6: Tepelná vodivost

8. Příklady 1: Objemová hmotnost, hustota, nasákavost a vlhkost, hutnost, pórovitost, čára zrnitosti

9. Příklady 2: Pevnosti, modul pružnosti, návrh betonové směsi

10. Seminář 1: Silikátové materiály a pojiva

11. Seminář 2: Přírodní materiály

12: Seminář 3: Kovové materiály

13. Seminář 4: Polymery

Cíle studia:

Seznámení se stavebními materiály. Základní orientace v oblasti jejich vlastností, použití a zkušebních metod.

Studijní materiály:

[1] Somayaji, S.: Civil engineering materials. 2nd ed. - Prentice Hall, 2001. ,

[2] 1. Cowan,H.J., Smith P.R.: The Science and Technology of Building Materials. Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York, 1988

[3] Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8

[4] Aitcin, Pierre-Claude:High Performance Concrete. CRC Press, 1998, ISBN-13: 978-0419192701

[5] Materiály uveřejněné na stránce přerdmětu

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/en/building-materials/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:A-229

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A229
místnost TH:A-336

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2389206.html