Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123CHE Z,ZK 4 3P+1C česky
Předmět je náhradou za:
Chemie (123CH01)
Přednášející:
Milena Pavlíková (gar.), Martin Keppert, Jana Nábělková
Cvičící:
Milena Pavlíková (gar.), Kristýna Ďurišová, Pavla Dvořáková, Petra Hoskovcová, Martin Keppert, Klára Kobetičová, Jana Nábělková, Jana Nekovářová, Klára Pulcová, Martina Záleská
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Úvod do obecné chemie - vazby, sloučeniny, reakce, rovnováha. Chemie životního prostředí - voda, atmosféra, půda. Chemie stavebních materiálů - anorganická pojiva, sklo, keramika, kovové materiály, přírodní polymerní materiály, syntetické polymerní materiály na bázi C a Si. Úvod do degradace stavebních materiálů a analytické chemie.

Požadavky:

Získání zápočtu:

1. absolvování praktických laboratorních cvičení - povolena jedna absence s včasnou omluvou a zvolena forma náhrady cvičení,

2. vypracování a odevzdání protokolů z laboratorních cvičení,

3. absolvování testu z probraných témat laboratorních cvičení - vypracování na nejméně 50 % .

Zkouška:

1. zkouškový test napsaný na více než 50 %,

2. ústní zkouška.

Osnova přednášek:

Úvod do studia chemie, obecná chemie, názvosloví.

Základy termodynamiky a kinetiky, chemické rovnice.

Voda: koloběh vody, fyzikální a chemické vlastnosti vody, složení, látky přítomné ve vodě a jejich význam.

Voda: pitná a odpadní, úprava vody, čištění odpadních vod, voda ve stavebnictví, ochrana vodních zdrojů.

Vzduch a atmosféra: složení, znečištění, chování polutantů v atmosféře, ochrana atmosféry.

Půda: složení, vlastnosti, znečištění, chemie půdy, půda ve stavebnictví, ochrana půdy, remediace znečištění.

Surovinové zdroje pro stavební výrobu, chemie vzdušných pojiv.

Hydraulická pojiva, cement, beton. Kamenivo.

Chemické vlastnosti skla, keramiky a žárovzdorných materiálů.

Kovy ve stavebnictví: vlastnosti, technologie, použití, koroze kovů a korozní ochrana.

Makromolekulární látky přírodní (dřevo, živice, dehet) a syntetické na bázi C a Si, použití polymerů ve stavebnictví.

Degradace nekovových stavebních materiálů. Základy analytické chemie kvalitativní a kvantitativní, chyby stanovení.

Osnova cvičení:

Názvosloví.

Základní chemické výpočty.

Složení směsí.

Příprava roztoků, bilance ve směsích.

Stechiometrické výpočty.

Vyčíslování rovnic.

Praktické cvičení z analýzy vody.

Praktické cvičení z analýzy stavebních hmot.

Cíle studia:

Cílem studia je orientace v chemických procesech probíhajících v životním prostředí a stavebních materiálech. Student se orientuje v chemické povaze stavebních materiálů, surovinách pro jejich výrobu a způsobech výroby. Umí posoudit degradační procesy ve stavebních materiálech.

Studijní materiály:

!Pavlíková, Keppert, Chemie - chemie stavebních materiálů, ČVUT Praha 2009, ISBN: 978-80-01-04237-3

!Nábělková, Nekovářová, CHEMIE:Chemie životního prostředí, ČVUT Praha 2010, ISBN: 978-80-01-04534-3

?Yen, T.: Chemistry for engineers. London: Imperial College Press, 2008, ISBN: 978-1-86094-775-9

?Kurdowski, W.: Cement and Concrete Chemistry,Springer Science & Business, 2014, ISBN:9400779453

?Grünwald, A.: Chemie, ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-03243-4

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/chemie/
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-784

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 113)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B784
místnost TH:B-692

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
místnost TH:B-692

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 208)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
místnost TH:B-692

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
místnost TH:B-692

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 207)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
místnost TH:B-692

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
místnost TH:B-692

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 206)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
St
místnost TH:B-476

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476
místnost TH:B-693

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 210)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B693
místnost TH:B-692

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 209)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
místnost TH:B-476

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476
místnost TH:B-374

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 112)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-374

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-280

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B280
místnost TH:B-374

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-374

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-286

11:00–13:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
místnost TH:B-585

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B585
Čt
místnost TH:A-434

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A434
místnost TH:B-478

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
místnost TH:A-434

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A434
místnost TH:B-478

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-876

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
místnost TH:B-876

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
místnost TH:B-876

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
místnost TH:B-876

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
místnost TH:B-876

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
místnost TH:B-872

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-471

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-876

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
místnost TH:B-471

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
St
místnost TH:B-471

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-471

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
Čt
místnost TH:B-280

11:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B280

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24818805.html