Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123CHE Z,ZK 4 3P+1C česky

Předmět 123CHE může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 123CH01

Předmět 123CHE může být splněn v zastoupení předmětem 123CH01

Garant předmětu:
Milena Pavlíková
Přednášející:
Martin Keppert, Jana Nábělková, Milena Pavlíková
Cvičící:
Kristýna Ďurišová, Pavla Dvořáková, Petra Hoskovcová, Martin Keppert, Klára Kobetičová, Jana Nábělková, Jana Nekovářová, Milena Pavlíková, Klára Pulcová, Martina Záleská
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Úvod do obecné chemie - vazby, sloučeniny, reakce, rovnováha. Chemie životního prostředí - voda, atmosféra, půda. Chemie stavebních materiálů - anorganická pojiva, sklo, keramika, kovové materiály, přírodní polymerní materiály, syntetické polymerní materiály na bázi C a Si. Úvod do degradace stavebních materiálů a analytické chemie.

Požadavky:

Získání zápočtu:

1. absolvování praktických laboratorních cvičení - povolena jedna absence s včasnou omluvou a zvolena forma náhrady cvičení,

2. vypracování a odevzdání protokolů z laboratorních cvičení,

3. absolvování testu z probraných témat laboratorních cvičení - vypracování na nejméně 50 % .

Zkouška:

1. zkouškový test napsaný na více než 50 %,

2. ústní zkouška.

Osnova přednášek:

1. Úvod. Základy obecné chemie, názvosloví anorganických a organických sloučenin, vazby ve sloučeninách.

2. Základy fyzikální chemie: fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, hydrolýza, základy elektrochemie.

3. Chemické reakce, kinetika chemických reakcí, základy chemických výpočtů.

4. Voda: koloběh vody v přírodě, fyzikálně chemické vlastnosti vody, chemické složení.

5. Voda: úprava vody, voda ve stavebnictví, náporová voda, ochrana vody.

6. Vzduch a ovzduší: složení atmosféry, rozptyl a šíření znečištění v ovzduší, reakce, ochrana ovzduší.

7. Půda: složení, vlastnosti, znečištění, chemie půdy, půda z pohledu stavebnictví, ochrana půdy, remediace.

8. Chemické složení surovin pro stavebnictví, chemie anorganických stavebních pojiv.

9. Chemie anorganických stavebních pojiv. Hydraulické vápno, přírodní cement, cement, beton a kamenivo.

10. Chemické vlastnosti skla, keramiky, žárovzdornin.

11. Kovy ve stavebnictví (obecné vlastnosti, chemické vlastnosti, koroze, ochrana proti korozi).

12. Makromolekulární látky, plasty ve stavebnictví, polymerbetony. Dřevo a celulóza, živice.

13. Degradace stavebních materiálů. Odběry vzorků a jejich příprava k analýze. Chyby chemických stanovení, zpracování výsledků.

Osnova cvičení:

Názvosloví.

Základní chemické výpočty.

Složení směsí.

Příprava roztoků, bilance ve směsích.

Stechiometrické výpočty.

Vyčíslování rovnic.

Praktické cvičení z analýzy vody.

Praktické cvičení z analýzy stavebních hmot.

Cíle studia:

Cílem studia je orientace v chemických procesech probíhajících v životním prostředí a stavebních materiálech. Student se orientuje v chemické povaze stavebních materiálů, surovinách pro jejich výrobu a způsobech výroby. Umí posoudit degradační procesy ve stavebních materiálech.

Studijní materiály:

!Pavlíková, Keppert, Chemie - chemie stavebních materiálů, ČVUT Praha 2009, ISBN: 978-80-01-04237-3

!Nábělková, Nekovářová, CHEMIE:Chemie životního prostředí, ČVUT Praha 2010, ISBN: 978-80-01-04534-3

?Yen, T.: Chemistry for engineers. London: Imperial College Press, 2008, ISBN: 978-1-86094-775-9

?Kurdowski, W.: Cement and Concrete Chemistry,Springer Science & Business, 2014, ISBN:9400779453

?Grünwald, A.: Chemie, ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-03243-4

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/chemie/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-784

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 112)

Thákurova 7 (budova FSv)
B784
místnost TH:B-692

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (budova FSv)
B692
místnost TH:B-692

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B692
místnost TH:B-692

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
B692
místnost TH:B-692

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B692
Út
místnost TH:B-876

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 116)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-876

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 114)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-784

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 119)

Thákurova 7 (budova FSv)
B784
místnost TH:B-876

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 115)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-876

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 113)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-784

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 118)

Thákurova 7 (budova FSv)
B784
místnost TH:B-974

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 117)

Thákurova 7 (budova FSv)
B974
St
místnost TH:B-873

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 120)

Thákurova 7 (budova FSv)
B873
místnost TH:D-1122

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1122
místnost TH:B-873

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 121)

Thákurova 7 (budova FSv)
B873
Čt
místnost TH:A-834

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:B-471

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-471

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471

místnost TH:B-478

11:00–12:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
místnost TH:B-478

13:00–14:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
místnost TH:B-478

11:00–12:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
místnost TH:B-478

13:00–14:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-876

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-876

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-876

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-876

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-876

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-478

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
místnost TH:B-478

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
St
místnost TH:B-471

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-471

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
Čt
místnost TH:B-280

13:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24818805.html