Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie a materiály pro obnovu historických staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D23TMO ZK česky
Garant předmětu:
Martin Böhm
Přednášející:
Martin Böhm, Miloš Jerman
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Předmět se zaměřuje na materiály a prvky historických konstrukcí a technologie pro jejich obnovu. Podrobněji jsou studovány zejména kámen, hlína, dřevo a dále omítky, povrchová ochrana a stavební pojiva (sádra, vápno, cement).

Požadavky:

Předmět nevyžaduje žádné prerekvizity. Podmínkou absolvování je odevzdání a obhájení zadané seminární práce, jejíž téma je zvoleno s ohledem na oblast problematiky disertační práce.

Osnova přednášek:

1. Historický vývoj stavebních materiálů pro nosné konstrukce, včetně posouzení kompatibility s moderními materiály s ohledem na legislativní požadavky.

2. Historický vývoj omítek zaměřený na materiálové složení a technologie nanášení v jednotlivých uměleckých slozích.

3. Historický vývoj nátěrových systémů od starověkého Egypta až po moderní nátěrové systémy.

4. Vývoj dřevěných konstrukcí, speciální historické a současné prvky, jejich sanace a rekonstrukce.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Hlavním cílem studia je získání znalostí ohledně vývoje materiálů a technologií v různých časových obdobích v jednotlivých uměleckých slozích, od Románského slohu, gotiky, renesance, baroka, rokoka, klasicismus, přes 19. století od empíru až po secesi a současnost. Probírány budou také legislativní požadavky a možnosti využití současných materiálů pro rekonstrukci historických staveb s ohledem na památkovou péči a udržitelnost kulturního dědictví.

Studijní materiály:

Kotlík, P., Heidingsfeld, V., Bláha, J., Vaněček, I. (2011) Satvební materiály historických objektů, Praha: VŠCHT, 112 s. ISBN: 978-80-7080-347-9.

Škabrada, J. (2007) Konstrukce historických staveb, Praha: ARGO, 397 s. ISBN: 80-7203-548-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6308906.html