Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra fyziky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D02MFPY_EN Advanced Modeling of Physics and Engineering Problems Using Python Programming Language anglicky Předmět je vypsán
D02AUM Akustická a ultraakustická měření
 
česky Předmět není vypsán
D02DIC_EN Algorithms and Use of Digital Image Correlation in Experimental Mechanics
 
anglicky ZK 1P+1C Předmět není vypsán
D32DIC Algoritmy a využití korelace digitálního obrazu v experimentální mechanice česky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
D02DIC Algoritmy a využití korelace digitálního obrazu v experimentální mechanice česky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
D02AMZP_EN Analytical Methods in Environmental Engineering anglicky Předmět je vypsán
D02AMZP Analytické metody v životním prostředí česky Předmět je vypsán
102APOZ Aplikovaná fyzika a OZE česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
102BPRO Bachelor Project
 
anglicky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
102BAPL Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
102BAPG Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
102BAPC Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
102BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
102XBMS Bezkontaktní měření ve stavebnictví česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D02BEM Bezkontaktní měřicí metody v experimentální mechanice česky ZK 2P Předmět je vypsán
102DPP Diploma Project
 
anglicky Z 30 24C Předmět není vypsán
102DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
102DSEM Diplomový seminář
 
česky Z 4 5C Předmět není vypsán
102DISM Diplomový seminář
 
česky Z 5 4C Předmět není vypsán
102XDS Disperzní soustavy česky Předmět není vypsán
102XEMP Elektrické měřicí přístroje česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
102YEMP Elektrické měřící přístroje
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
102XEPS Elektroinstalace v pozemním stavitelství česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D02TER_EN Equilibrium and Nonequilibrium Thermodynamics anglicky Předmět je vypsán
D02EFTM_EN Experimental Physics and Theory of Measurement anglicky Předmět je vypsán
D02EFM Experimentální fyzika a teorie měření česky Předmět je vypsán
D02EFTM Experimentální fyzika a teorie měření česky Předmět je vypsán
102FYI Fyzika česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
102FY01 Fyzika
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
D02FYZ Fyzika
 
česky Předmět není vypsán
102FY_1 Fyzika 1G česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
102FY2H Fyzika 2
 
česky Z,ZK 4 3P+2C Předmět není vypsán
102FY_2 Fyzika 2G česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
102FY1G Fyzika G
 
česky Z,ZK 4 3P+2C Předmět není vypsán
D02FPL Fyzika pevných látek česky Předmět je vypsán
102YFPL Fyzika pevných látek ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D02FAE Fyzikální a aplikovaná elektronika česky Předmět je vypsán
D02FCH Fyzikální chemie česky Předmět je vypsán
102XFS Fyzikální seminář česky Z 0 2C Z 0 2C Předmět je vypsán
102XFS1 Fyzikální seminář 1 česky Z 0 2C Předmět je vypsán
102XFS2 Fyzikální seminář 2 česky Z 0 2C Předmět je vypsán
D02IAM_EN Instrumental Analytical Methods anglicky Předmět je vypsán
D02IAM Instrumentální analytické metody česky Předmět je vypsán
D02IMP Interakce materiálu a vnějšího prostředí
 
česky Předmět není vypsán
102XIOT Internet of Things ve stavebnictví česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
102XLTO Laserová technologie a moderní optoelektronika česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
102YLMF Lasery a moderní fyzika
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
D02MTK Mechanika a termodynamika kontinua pevné fáze česky Předmět je vypsán
102XMDZ Metody pro detekci znečistění II česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
102XFPY Modelování fyzikálních jevů v programovacím jazyce Python česky Předmět je vypsán
D02MTV Měření termofyzikálních vlastností materiálů
 
česky Předmět není vypsán
102YMES Měření ve stavebnictví česky Z 2 2C Předmět je vypsán
102XMES Měření ve stavebnictví česky Z 2 2C Předmět je vypsán
D02NVS Nanotechnologie ve stavebnictví česky Předmět je vypsán
D02NTS Nanotechnologie ve stavebnictví česky Předmět je vypsán
D02NTS_EN Nanotechnology in Civil Engineering anglicky Předmět je vypsán
D02BEM_EN Noncontact Measuring Methods of Experimental Mechanics anglicky Předmět je vypsán
D02OZE Obnovitelné zdroje energie česky Předmět je vypsán
D02OZO_EN Optical Imaging and Methods for Image Processing anglicky Předmět je vypsán
D02OPZ_EN Optical imaging and modern optics anglicky Předmět je vypsán
D02OZO Optické zobrazení a metody zpracování obrazu česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D02OPZ Optické zobrazení a moderní optika česky Předmět je vypsán
D02OPTE_EN Optics and Optoelectronics anglicky Předmět je vypsán
D02OPTE Optika a optoelektronika česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D02OPT Optika a elektronika
 
česky Předmět není vypsán
D02FCH_EN Physical Chemistry anglicky Předmět je vypsán
102PHD Physics anglicky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
102PH01 Physics
 
anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
102PHS Physics - Seminar anglicky Z 2 2C Předmět je vypsán
102MSPL Pokr. metody studia vlast. pevných látek
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
D02MFPY Pokročilé modelování fyzikálních a inženýrských úloh pomocí programovacího jazyka Python česky Předmět je vypsán
D02POZP_EN Polymers in Environment Conservation anglicky Předmět je vypsán
D02PVN_EN Polymers in Nanotechnologies anglicky Předmět je vypsán
D02PMY Polymery česky Předmět je vypsán
D02PZN Polymery a základy nanotechnologie česky Předmět je vypsán
D02PVN Polymery v nanotechnologii česky Předmět je vypsán
D02POZP Polymery v ochraně životního prostředí česky Předmět je vypsán
102XMM1 Počítačové modelování v Matlabu 1 česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
102POV1 Požár a výbuch 1 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
102XPPY Python for physical modeling anglicky Předmět je vypsán
D02PEH Přenos energie a hmoty ve stavebních konstrukcích česky Předmět je vypsán
D02OZE_EN Renewable Energy Sources anglicky Předmět je vypsán
D02TER Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika česky Předmět je vypsán
D02FPL_EN Solid State Physics anglicky Předmět je vypsán
D02TFY Teoretická fyzika
 
česky Předmět není vypsán
D02TF1 Teoretická fyzika I (Statistická fyzika) česky Předmět je vypsán
D02TF2 Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech) česky Předmět je vypsán
D02TEP Teorie elektromagnetického pole česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D02TOZ Teorie optického zobrazení v aplikaci na geodézii
 
česky Předmět není vypsán
102FYZB Termomechanika česky Z 2 2P Předmět je vypsán
D02FK2 Termomechanika kontinua
 
česky Předmět není vypsán
D02TPH1 Theoretical Physics 1 anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
D02TPH2 Theoretical Physics 2 anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
D02TF1_EN Theoretical Physics I (Statistical Physics) anglicky Předmět je vypsán
D02TF2_EN Theoretical Physics II (Kinetic Processes in Materials) anglicky Předmět je vypsán
D02TEP_EN Theory of Electromagnetic Field anglicky Předmět je vypsán
102FTB Thermomechanics anglicky Z 2 2P Předmět je vypsán
D02KVM Vliv klimatu na mostní a stavební konstrukce česky Předmět je vypsán
D02FK1 Vybrané partie z mechaniky kontinua
 
česky Předmět není vypsán
D02VYB Vybrané statě z mechaniky kontinua
 
česky Předmět není vypsán
102ZMMP Základy měření materiálových parametrů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D02ZNT Základy nanotechnologie česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11102.html