Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02TF1 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Pavel Demo
Přednášející:
Pavel Demo
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Stavba a struktura hmoty. Modelování procesů na různých časových a prostorových úrovních popisu.

Základy teorie pravděpodobnosti (rozdělovací funkce, diskrétní a spojité proměnné, Stirlingova aproximace).

Základy statistické fyziky. Pravděpodobnostní chování mnoha částic (distribuční funkce středování).Fluktuace. Boltzmannovské rozdělení (mikrostavy, fyzikální význam). Statistické soubory (mikrokanonický, kanonický, grandkanonický). Translační, rotační a vibrační partiční funkce.

Základy statistické termodynamiky. Určení makroskopických charakteristik tekutin a pevných látek (energie, tepelná kapacita, termodynamické potenciály).

Základy kinetické teorie plynů (střední volná dráha, tlak, efúze).

Požadavky:

Fyzika a matematika na úrovni bakalářského/magisterského programu.

Osnova přednášek:

Stavba a struktura hmoty. Základní pojmy statistické fyziky. Systém. Stochastický proces. Rozdělení. Střední hodnoty. Fluktuace. Aplikace na reálné systémy: ideální, resp. reálné plyny, kapaliny, pevné látky.

Osnova cvičení:

Viz výše.

Cíle studia:

Seznámení se základy statistické fyziky a aplikacemi na reálné systémy (plyny, kapaliny a pevné látky).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Kvasnica J. Statistická fyzika. Academia Praha, 1983.

Boublík T. Statistická termodynamika. Academia 1996.

Aktuální vědecké publikace z mezinárodních impaktovaných časopisů.

Doporučená literatura:

Kittel C. Elementary Statistical Physics. Dover Edition, 2004.

Hill T. L. An Introduction to Statistical Thermodynamics. Dover Edition, 1986.

Poznámka:

FMI, VH, PS

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24433905.html