Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Přenos energie a hmoty ve stavebních konstrukcích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02PEH ZK 2P česky
Garant předmětu:
Vítězslav Vydra
Přednášející:
Vítězslav Vydra
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je zaměřen na teorii přenosu energie a hmoty ve stavebních konstrukcích. Šíření tepla zářením, vedením a prouděním. Bilance tepla v konstrukci, rovnice vedení tepla. Šíření hmoty difúzí. Společné řešení rovnic vedení tepla a difúze vlhkosti. Měření některých materiálových parametrů charakterizujících procesy šíření tepla a vlhkosti, například měření teplotní vodivosti stavebních materiálů a její závislosti na vlhkosti, hustotě a teplotě materiálu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Termodynamické systémy.

2.Termodynamické stavy a procesy. Stavové rovnice.

3. 1. věta termodynamická, měrná tepelná kapacita.

4.Šíření tepla vedením - Fourierův zákon.

5.Vedení tepla v materiálech s teplotně závislým součinitelem tepelné vodivosti.

6.Vedení tepla v prostoru (jednoduché geometrie, numerické řešení).

7.Tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, přestup tepla z povrchu do prostředí.

8.Neustálené šíření tepla vedením, rovnice vedení tepla, okrajové podmínky, příklady.

9.Šíření tepla zářením.

10.Šíření tepla prouděním.

11.Transport hmoty.

12.Difuse, termodifuse, bilance vlhkosti ve stavebních konstrukcích

Osnova cvičení:

N/A

Cíle studia:

seznámení s problematikou přenosu energie a hmoty

Studijní materiály:

Povinná literatura:

John H. Lienhard: A Heat Transfer Textbook. Available online: http://ahtt.mit.edu

Petr Semerák: Aplikovaná fyzika. Nakladatelsví ČVUT v Praze, 2009

Doporučená literatura:

Miroslav Rédr, Miroslav Příhoda: Základy tepelné techniky. Praha: Nakladatelství techn. lit., 1991.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24438705.html