Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Renewable Energy Sources

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02OZE_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Vítězslav Vydra
Přednášející:
Vítězslav Vydra
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Technické a fyzikální principy obnovitelných zdrojů energie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Sluneční záření, ozáření skloněné plochy, globální záření, přímé a difúzní záření, albedo.

Kolektory pro přípravu teplé vody: základní typy kolektorů a jejich účinnost v závislosti na ozáření a teplotě.

Fotovoltaický článek: princip, voltampérová charakteristika, pracovní bod

Větrná energie: typy větrných turbín, princip činnosti, účinnost, výkonová křivka, koeficient využití

Spalování biomasy: výhřevnost, účinnost spalování, analýza spalin. Ušlechtilá biopaliva: bioplyn, bioetanol, bionafta.

Solární chlazení: sorpční, absorpční, s fotovoltaikou.

Jaderná energie, štěpná řetězová reakce, fúze. Přirozená radioaktivita.aktivita, poločas rozpadu, ionizující záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

References:

GRAZIANI, Mauro and Paolo FORNASIERO. Renewable resources and renewable energy: a global challenge. Boca Raton: CRC Press, 2007. ISBN 978-0-8493-9689-2.

TWIDELL, John and Anthony D. WEIR. Renewable energy resources. London: Taylor & Francis, 2006. ISBN 0-419-25330-0.

DEUBLEIN, Dieter and Angelika STEINHAUSER. Biogas from waste and renewable resources: an introduction. Weinheim: Wiley-VCH, 2011. ISBN 978-3-527-32798-0.

LUQUE, Rafael, Carol Sze Ki LIN, Karen WILSON a James H. CLARK. Handbook of biofuels production: processes and technologies. Elsevier, [2016]. Woodhead publishing series in energy. ISBN 978-0-08-100455-5.

Poznámka:

FMI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6088706.html