Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fyzika 2G

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102FY_2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Jiří Novák
Cvičící:
Jindřich Brzobohatý, Jiří Novák, Pavel Novák, Petr Pokorný, Jan Trejbal
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a aplikacemi z oblasti elektromagnetických vln, optiky, optických přístrojů, principů laserů, tepelného vyzařování látek a detektorů záření. Jednotlivé tematické okruhy jsou doplněny technickými aplikacemi se speciálním zaměřením na geodézii a metrologii.

Požadavky:

Podmínky zápočtu - 100% účast na laboratorních měřeních, úspěšné vypracování protokolů o laboratorních měřeních a zadaných úkolů

Osnova přednášek:

1.Základy elektromagnetického pole.

2. Elektromagnetické vlny a jejich vlastnosti, šíření.

3. Polarizace vlnění, odraz a lom EM vln, disperze, absorpce.

4. Interference vlnění a její využití.

5. Difrakce vlnění a její důsledky.

6. Spektrum elektromagnetických vln a jejich aplikace v praxi.

7. Základy optického zobrazování.

8. Základy difrakční teorie optického zobrazení.

9. Základy optických přístrojů.

10. Dopplerův a Sagnacův jev.

11. Základy fyziky laserů a laserové techniky.

12. Tepelné záření. Luminiscence.

13. Detektory optického záření. Optoelektronické senzory.

Osnova cvičení:

1. Úvod

2.-4. Základy Matlabu a pokročilejších metod zpracování a analýzy měřených dat.

5.-12. Provádění laboratorních měření

13. Konzultace, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky ze základů elektromagnetického vlnění se speciálním zaměřením na oblast optiky a optoelektroniky využívané v přístrojové technice v geodézii.

Studijní materiály:

1. Mikš, A. Fyzika 3, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT,

2008. 115 s. ISBN 978-80-01-04000-3.

2. Mikš, A. Aplikovaná optika, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 230 s. ISBN 978-80-01-04254-0.

3. Novák, J., Novák, P., Pokorný, P. Fyzika - sbírka příkladů. 2017. ČVUT v Praze. ISBN 978-80-010-6183-1.

4. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fundamentals of Physics. 10th ed., John Wiley and Sons, New York 2013. ISBN 978-1118230718.

5. Saleh,B. E. A., Teich, M. C. Fundamentals of Photonics. Wiley 2007. ISBN: 978-0-471-35832-9.

6. Bass, M. Handbook of Optics. Vol.I-V, McGraw-Hill Professional, 2009.ISBN: 978-0071498920.

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/bakalarske-studium/Fyzika%202G
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-633

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A633
St
místnost TH:C-208

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C208
Čt
místnost TH:A-633

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A633
místnost TH:A-633

13:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A633

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5629706.html