Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pokr. metody studia vlast. pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102MSPL KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Obecné zásady metrologie, veličiny a jednotky, normování a atestace pro jednotlivé úlohy. Principy experimentů, sestavování aparatury, sledování měřené veličiny. Základy teorie nejistot. Zpracovávání naměřených dat. Přímé měření hmotnosti, délek, času a dalších veličin. Měření nepřímými metodami. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami, typy snímačů (převodníků). Základy praktické elektrotechniky.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

Obecné zásady metrologie.

Veličiny a jednotky, normování a atestace pro jednotlivé úlohy.

Principy experimentů, sestavování aparatury, sledování měřené veličiny.

Základy teorie nejistot.

Zpracovávání naměřených dat. Přímé měření hmotnosti, délek, času a dalších veličin.

Měření nepřímými metodami. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami, typy snímačů (převodníků). Základy praktické elektrotechniky.

Osnova cvičení:

Studenti po skupinách provedou laboratorní měření předepsaných úloh.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009.

[2] Toman, J.:Elektrotechnika a elektronika pro stavaře. ČVUT 1994.

[3] Brož J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1983

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4931506.html