Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie elektromagnetického pole

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02TEP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Antonín Mikš, Jiří Novák
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Maxwellovy rovnice. Materiálové vztahy. Hraniční podmínky. Lineární a nelineární prostředí. Zákony zachování. Elektrostatické pole. Magnetostatické pole. Elektromagnetické vlny. Polarizace, interference a difrakce elektromagnetických vln. Vyzařování a detekce elektromagnetických vln. Elektrické a magnetické obvody.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1.-2. Základy elektromagnetické makroskopické teorie (Maxwellovy rovnice. Materiálové vztahy. Hraniční podmínky. Lineární a nelineární prostředí.)

3.-4. Elektrostatické pole.

5.-6. Magnetostatické pole.

7.-8. Elektromagnetické vlny.

9.-10. Polarizace, interference a difrakce elektromagnetických vln.

11.-12. Vyzařování a detekce elektromagnetických vln.

13. Elektrické a magnetické obvody.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem je seznámení studentů se základními principy teorie elektromagnetického pole, teorie elektromagnetckých vln, jejich vyzařování, šíření a detekce.

Studijní materiály:

1. L. Haňka, Teorie elektromagnetického pole, SNTL, Praha 1982

2. J. Fuka, B. Havelka, Elektřina a magnetismus, SPN, Praha 1979

3. B. Mayer, J. Polák, Metody řešení elektrických a magnetických polí, SNTL, Praha 1983.

4. Sedlák B., Štoll I.: Elektřina a magnetismus, Academia, Praha 2002.

5. A. Mikš, Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

6. J. Stratton, Theory of electromagnetics field, John Wiley&Sons, 2007

7. D. Jackson, Classical electrodynamics, John Wiley&Sons, 1999

Poznámka:

FMI

Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/doktorske-studium/teorie-elektromagnetickeho-pole
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1318906.html