Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika pevných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02FPL ZK 2P česky
Garant předmětu:
Pavel Demo
Přednášející:
Pavel Demo
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Model atomu. Fyzikální význam vlnové rovnice. Schrodingerova rovnice.

Chemické vazby (iontová, kovalentní, kovová, Van der Waalsova).

Agregátní stavy hmoty (plazma, plyn, kapalina, pevná látka).

Struktura pevných látek (krystalické, amorfní). Základy krystalografie (symetrie,

krystalové mřížky, reciproká mříž, Millerovy indexy).

Určování struktury látek (Braggův zákon, difrakce-rentgenovská, neutronová, elektronová). Poruchy krystalových mříží (bodové, dislokace).

Typy materiálů (kovy, keramika, sklo, polymery, kompozity, beton) a jejich vlastnosti (mechanické, tepelné, optické, elektrické).

Požadavky:

Fyzika a matematika v rozsahu bakalářského a magisterského studia.

Osnova přednášek:

Přednášky se skládají ze dvou komplementárních částí: seznámení se se základními pojmy fyziky pevných látek s následnou korelací na konkrétní potřeby doktorandů.

Osnova cvičení:

Viz osnova přednášek.

Cíle studia:

Studenti se seznámí se základy fyziky pevných látek (struktura a vlastnosti materiálů).

Studijní materiály:

Simon S.H. The Oxford Solid State Basics, Oxford University Press 2013.

Sidebottom D.L. Fundamentals of Condensed Matter and Crystalline Physics, Cambridge University Press 2012.

Iadonisi G. et al. Introduction to Solid State Physics and Crystalline Nanostructures, Springer Verlag 2014.

Kraus I., Fiala J. Elementární fyzika pevných látek, ČVUT Praha 2016

Poznámka:

FMI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6015706.html