Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Elektrické měřící přístroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102YEMP Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Principy experimentů, sestavování aparatury, sledování měřené veličiny. Normování a atestace pro jednotlivé úlohy. Nepřímé měření hmotnosti, délek, času a dalších veličin. Měření dalších neelektrických veličin elektrickými metodami, typy snímačů (převodníků). Konstrukce ohmmetrů, měřičů kapacity a indukčnosti a dalších veličin. Měření pomocí osciloskopu. Experiment a měřicí systém řízený počítačem, sestava čidlo, měřicí přístroj, AD převodník, počítač. Měřicí ústředny. Měření součinitele tepelné vodivosti a dalších termických parametrů stavebních materiálů.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Stavba atomu, el. náboj, elektrické pole, Coulombův zákon, intenzita, práce v el. poli, potenciál, napětí, dielektrikum, piezoelektrický jev, kapacita, kondenzátory, kapacitní měniče.

Magnetické pole, mag. indukce, silové působení m. pole, permeabilita, definice ampéru, mag. indukční tok, elektromagnetická indukce, indukčnost, magnetické měniče.

El. proud, proud v pev. látkách, kapalinách, plynech, galvanické články, akumulátory, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, práce a výkon el. proudu, konstrukce a řazení rezistorů, reostat, potenciometr, termočlánek, odporové měniče.

Měřicí přístroje analogové, deprézský princip, elektromagnetický, tepelný, elektrostatický, digitální přístroje, změny rozsahu, konstrukce voltmetrů, ampérmetrů, ohmmetrů, měření el. odporu.

Střídavý el. proud, vznik, průběh, efektivní a max. hodnota, výkon stř. proudu, účiník, generátory, motory, transformátory, RLC v obvodu střídavého proudu.

Polovodiče, dioda, tranzistor, integrované obvody, elektronika.

Osnova cvičení:

Měření různých elektrických veličin v praktických laboratorních úlohách.

Cíle studia:

Seznámit studenty se základy elektrotechniky a elektroniky s důrazem na měření elektrických veličin.

Studijní materiály:

!Semerák P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04235-9

?Malý, K.: Elektrotechnika. ČVUT 2011. ISBN 978-80-01-04866-5

?Haasz, Vl. : Elektrická měření. Přístroje a metody. ČVUT 2018. ISBN 978-80-01-06412-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25092705.html