Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Instrumentální analytické metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02IAM ZK 2P česky
Garant předmětu:
Pavel Demo
Přednášející:
Pavel Demo, Alexander Kromka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Principy kvantové mechaniky. Vlnový a částicový dualismus, vlnová funkce a její interpretace. Schrodingerova rovnice.

Stavba atomu. Excitované stavy. Indukované a spontánní přechody elektronů. Pravděpodobnosti přechodů. Spektrální čáry.

Rentgenovské záření, struktura a složení látek.

Princip laseru (inverzní populace elektronů, typy laserů-polovodičové, kapalné, plynové). Aplikace v materiálových vědách.

Spektroskopické techniky (spektrometry, ramanovská spektroskopie) a příprava vzorků.

Fyzikální základy mikroskopie (optická, skenovací, AFM).

Povrchové síly (kapaliny, pevné látky). Měření úhlů smáčení a povrchové energie/napětí na atomárně hladkých/hrubých površích.

Požadavky:

Fyzika a matematika v rozsahu bakalářského studia

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními principy, na kterých funguje většina měříích zařízení poižívaných v analytice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Young, Hugh D. A Freedman, Roger A. University Physics. 12th ed. Pearson Education, 2008. str. 118 (kap. 39-

42). ISBN-978-0-321-50121-9.

Suryanarayana, C. Experimental Techniques in Materials and Mechanics. CRC Press, 2011. str. 450. ISBN-978-1-4398-9523-8.

Doporučené publikace v odborných časopisech.

Manuál k tenziometru pro měření povrchových vlastností materiálů (úhly smáčení, povrchová energie/napětí).

Doporučená literatura:

Demtroeder, Wolfgang. Atoms, Molecules and Photons. Springer Verlag, 2006. str. 577. ISBN-103-540-20631-0.

Fischer-Cripps, Anthony C. Materials Physics Companion. CRC Press, 2015. str. 233. ISBN-978-1-4665-1783-7.

Poznámka:

FMI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1930506.html