Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Thermomechanics

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102FTB Z 2 2P anglicky
Garant předmětu:
Vítězslav Vydra
Přednášející:
Vítězslav Vydra
Cvičící:
Vítězslav Vydra
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

I. Transport tepla Přenos tepla zářením: Planckův vyzařovací zákon, Wienův zákon, emise a absorpce při různých vlnových délkách, selektivní absorbéry, koeficient přestupu tepla, průchod světla atmosférou. Fotovoltaický jev. Využití slunečního záření: základní typy kolektorů, tepelné ztráty, energetická bilance, účinnost, návrh plochy; koncentrační kolektory, ateliérová okna. Přenos tepla prouděním: přenos tepla ve vzduchových vrstvách, základy teorie podobnosti, základy numerického řešení, praktické příklady (tepelný odpor dvojskel atp.). II. Transport hmoty Difuse, termodifuse, bilance vlhkosti ve stavebních konstrukcích.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1.Termodynamické systémy.

2.Termodynamické stavy a procesy. Stavové rovnice.

3. 1. věta termodynamická, měrná tepelná kapacita.

4.Šíření tepla vedením - Fourierův zákon.

5.Vedení tepla v materiálech s teplotně závislým součinitelem tepelné vodivosti.

6.Vedení tepla v prostoru (jednoduché geometrie, numerické řešení).

7.Tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, přestup tepla z povrchu do prostředí.

8.Neustálené šíření tepla vedením, rovnice vedení tepla, okrajové podmínky, příklady.

9.Šíření tepla zářením.

10.Šíření tepla prouděním.

11.Transport hmoty.

12.Difuse, termodifuse, bilance vlhkosti ve stavebních konstrukcích

Osnova cvičení:

N/A

Cíle studia:

seznámit se s problematikou

Studijní materiály:

[1] Miroslav Jílek: Thermomechanics, Part II Heat Transfer

[2] Yunus A. Cengel: Heat Transfer : A practical approach

Recommended literature is available in libraries of CTU (search at http://www.knihovny.cvut.cz/en/infzdroje/katalogy.html).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-229

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A229
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25026305.html