Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02TER ZK 2P česky
Garant předmětu:
Pavel Demo, Vítězslav Vydra
Přednášející:
Pavel Demo, Vítězslav Vydra
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Terminologie, základní definice, principy a postuláty rovnovážné termodynamiky.

Termodynamický systém, fáze, agregátní stav hmoty. Stavové rovnice.

Gibbsův popis fázového rozhraní. Podmínky termodynamické rovnováhy.

Ehrenfestova klasifikace fázových přechodů. Fázové přechody I. druhu (Clausiova-Clapeyronova rovnice, nukleace). Kondenzace, solidifikace, tání, sublimace.

Povrchy. Povrchová energie a povrchové napětí. Youngova-Laplaceova rovnice. Měření povrchového napětí a povrchové energie.

Základy termodynamiky malých systémů. Porézní systémy.

Základy onsagerovské lineární nerovnovážné termodynamiky. Zobecněné síly, zobecněné toky. Bilanční rovnice pro hmotu, hybnost a energii.

Požadavky:

Fyzika a matematika na úrovni bakalářského/magisterského studia.

Osnova přednášek:

Základy rovnovážné a nerovnovážné termodynamiky. Onsagerův popis: zobecněné toky a síly, Povrchy versus objemy. Makrosvět a malé systémy.

Osnova cvičení:

Viz výše.

Cíle studia:

Porozumění a schopnost aplikace základních principů rovnovážné a nerovnovážné termodynamiky. Použití transportních jevů (vedení tepla, difúze) ve stavitelství.

Studijní materiály:

Kvasnica J. Termodynamika, SNTL Praha, 1965.

Brdička M., Samek L., Sopko B. Mechanika kontinua, Academia Praha, 2005

Shavit A., Gutfinger C. Thermodynamics, Taylor and Francis, 2008

Poznámka:

FMI, PS

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24433805.html