Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nanotechnologie ve stavebnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02NTS ZK 2P česky
Garant předmětu:
Pavel Demo
Přednášející:
Pavel Demo, Alexander Kromka
Cvičící:
Pavel Demo, Alexander Kromka
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Klasifikace polymerů (přírodní, syntetické). Struktura polymerů (amorfní, krystalické, vlákna, elastomery). Výchozí suroviny pro přípravu polymerních materiálů.

Termodynamické a kinetické aspekty mechanizmu polymerizace. Chemické vazby v polymerních řetězcích.

Fyzikálně-chemické vlastnosti polymerů (mechanické, tepelné).

Princip elektrozvlákňování a NANOSPIDER. Nanovlákna versus makrosvět-rozdíly ve vlastnostech.

Modifikace polymerních nanovláken (plazmatické technologie, heterogenní nukleace, bakteriocidita). Vlastnosti tenkých vrstev z polymerních nanovláken (smáčivost, hydrofobicita).

Aplikace polymerních nanovláken v moderním stavitelství, ochraně historických památek a v životním prostředí (mikrofiltrace, vodoodpudivost, bakteriocidita).

Součástí výuky jsou exkurze na specializovaná pracoviště (NANOSPIDER Fsv ČVUT, Fyzikální ústav AVČR).

Požadavky:

Fyzika/matematika na úrovni bakalářského/magisterského studia.

Osnova přednášek:

Základy polymerní nanotechnologie. Aplikace na specifické požadavky doktorandů.

Osnova cvičení:

Viz výše.

Cíle studia:

Seznámit studenty s možnostmi aplikace nanotechnologie v moderním stavitelství a architektuře.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Doi, Masao. Soft Matter Physics. Oxford University Press, 2013. str. 270. ISBN-978–0–19–965295–2.

Ebewele, Robert O. Polymer Science and Technology. CRC Press, 2000. str. 402. ISBN-978-1-4200-5780-5.

Aktuální vědecké publikace z mezinárodních impaktovaných časopisů.

Doporučená literatura:

Butt, Hans-Jurgen, KAPPL, Michael. Surface and Interfacial Forces. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2010. str. 443. ISBN- 978-3-527-40849-8.

Di Ventra, Massimiliano,ed. Introduction to Nanoscale Science and Technology. Kluwer Academic Publishers, 2004. str. 608. ISBN-1-4020-7720-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6028006.html