Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Physics - Seminar

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102PHS Z 2 2C anglicky
Garant předmětu:
Jiří Konfršt
Přednášející:
Jiří Konfršt
Cvičící:
Jiří Konfršt
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Seminář slouží jako doplňkový kurz k předmětu 102PH01. Studenti budou řešit fyzikální problémy, které jim umožní lépe pochopit témata probíraná na přednáškách.

Požadavky:

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu z předmětu (102PHS) Physics – Seminář / FSV je účast na seminářích a úspěšné absolvování závěrečného testu.

Osnova přednášek:

Seminář zahrnuje osvojení a procvičení látky z přednášek předmětu formou fyzikální analýzy zadaných problémů a formou výpočtu příkladů reprezentujících daný problém.

Osnova cvičení:

Studenti budou řešit problémy týkající se následujících témat:

1. kinematika: souřadnicový systém, radiusvektor, rychlost, zrychlení

2. dynamika: síla, Newtonovy pohybové zákony

3. silové pole, Newtonův zákon všeobecné gravitace, práce, energie, zákon zachování energie

4. oscilace: základní definice a charakteristiky

5. vlnění: vlnění v kapalinách a pevných látkách

6. rovnovážná termodynamika: teplo a teplota, termodynamická práce.

7. tepelná roztažnost látek

8. přenos tepla: konvekce, vedení, sálání

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky ze základů klasické mechaniky a termodynamiky.

Studijní materiály:

[1] M. Murla, S. Pekárek: Physics I - Seminars, ČVUT 2004. ISBN 80-01-03108-X

[2] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics. Part I and II. John Wiley, 1997. ISBN 978-0-470-46908-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3601206.html