Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Disperzní soustavy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102XDS Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Demo
Přednášející:
Pavel Demo
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Rozdělení disperzních soustav (suspenze, emulze, pěny, analytické, koloidní a hrubé disperze)

Koloidní disperze a jejich vlastnosti. Kinetické vlastnosti (Brownův pohyb, difúze, sedimentace), elektrokinetické jevy (elektroforéza, elektroosmóza).Optické vlastnosti. Lyosoly (fázové, makromolekulární a asociativní koloidy).

Povrchově aktivní látky (anorganické, organické, organosilikátové, ionické, neionické), micely, kritická micelární koncentrace).

Gely a jejich klasifikace (reversibilní, ireversibilní, anorganické, organické, hydrogely, organogely).Vlastnosti gelů (mechanické vlastnosti, stárnutí gelů). Stabilita koloidních částic. Emulse a jejich klasifikace (zředěné, koncentrované a vysoce koncentrované, přímé, obrácené). Vlastnosti, stabilita a struktura (koagulace, koalescence, sedimentace).

Pěny a jejich klasifikace (zředěné disperze plynu v kapalině, vlhké a suché pěny, stabilita pěn, příprava pěn, odpěňování).

Reologické vlastnosti disperzních soustav.Einsteinova rovnice pro zředěné disperzní systémy. Vliv koncentrace, tvaru částic a jejich vzájemného působení na viskozitu. Reologie koncentrovaných disperzních systémů (časově závislé a nezávislé nenewtonské kapaliny, viskoelastické kapaliny, thixotropie, reopexie). Měření viskozity, viskozimetry, reometry.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Rozdělení disperzních soustav (suspenze, emulze, pěny, analytické, koloidní a hrubé disperze)

Koloidní disperze a jejich vlastnosti. Kinetické vlastnosti (Brownův pohyb, difúze, sedimentace), elektrokinetické jevy (elektroforéza, elektroosmóza).Optické vlastnosti. Lyosoly (fázové, makromolekulární a asociativní koloidy).

Povrchově aktivní látky (anorganické, organické, organosilikátové, ionické, neionické), micely, kritická micelární koncentrace).

Gely a jejich klasifikace (reversibilní, ireversibilní, anorganické, organické, hydrogely, organogely).Vlastnosti gelů (mechanické vlastnosti, stárnutí gelů). Stabilita koloidních částic. Emulse a jejich klasifikace (zředěné, koncentrované a vysoce koncentrované, přímé, obrácené). Vlastnosti, stabilita a struktura (koagulace, koalescence, sedimentace).

Pěny a jejich klasifikace (zředěné disperze plynu v kapalině, vlhké a suché pěny, stabilita pěn, příprava pěn, odpěňování).

Reologické vlastnosti disperzních soustav.Einsteinova rovnice pro zředěné disperzní systémy. Vliv koncentrace, tvaru částic a jejich vzájemného působení na viskozitu. Reologie koncentrovaných disperzních systémů (časově závislé a nezávislé nenewtonské kapaliny, viskoelastické kapaliny, thixotropie, reopexie). Měření viskozity, viskozimetry, reometry.

Osnova cvičení:

Cvičení sledují problematiku přednášek

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s vlastnostmi disperzních soustav.

Studijní materiály:

1. Moore W.J.: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1981

2. Brdička R., Dvořák J.: Základy fyzikální chemie, ACADEMIA, Praha 1977

3. Brož J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1983

4. Bártovská L., Šišková M.: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, skripta VŠCHT, Praha 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1828206.html