Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika 1G

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102FY_1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Jiří Novák
Cvičící:
Jiří Novák, Petr Pokorný, Petra Tichá, Jan Trejbal
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními fyzikálními jevy a aplikacemi z oblasti základů klasické mechaniky, termodynamiky a tepelně-technických vlastností látek, elektřiny a magnetismu. Jednotlivé tematické okruhy jsou doplněny technickými aplikacemi se speciálním zaměřením na geodézii a měřicí metody.

Požadavky:

Podmínky zápočtu - 100% účast na laboratorních měřeních, úspěšné vypracování protokolů o laboratorních měřeních a zadaných úkolů

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy fyziky. Matematický aparát ve fyzice.

2. Kinematika hmotného bodu.

3. Silová pole. Dynamika hmotného bodu.

4. Soustava hmotných bodů a tuhé těleso

5. Oscilace, kmitavý pohyb.

6. Základy elastických vlastností pevných látek

7. Základy hydromechaniky

8. Mechanické vlnění

9. Termodynamika - základní pojmy, procesy a zákony.

10. Termodynamika - skupenské změny, přenos tepla

11. Základy elektřiny a magnetismu - elektrostatické pole.

12. Základy elektřiny a magnetismu - elektrický proud v látkách.

13. Základy elektřiny a magnetismu - magnetické pole, elektromagnetická indukce.

Osnova cvičení:

1. Úvod

2.-4. Základy teorie nejistot a zpracování měření

5.-12. Provádění laboratorních měření

13. Konzultace, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky ze základů klasické mechaniky, termodynamiky, elektřiny a magnetismu

Studijní materiály:

1. Mikš, A., Novák, J. Fyzika 1, 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 189 s. ISBN 978-80-01-05201-3.

2. Mikš, A. Fyzika 2 - Elektromagnetické pole, 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 162 s. ISBN 80-01-03164-0.

3. Novák, J., Novák, P., Pokorný, P. Fyzika - sbírka příkladů. ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-010-6183-1.

4. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fundamentals of Physics. 10th ed., John Wiley and Sons, New York 2013. ISBN 978-1118230718.

5. Feynman, R.P., Leighton, R.B., Sands, M. Feynmanovy přednášky z fyziky. 1.díl. Fragment, 2013. ISBN: 978-80-253-1642-9.

6. Feynman, R.P., Leighton, R.B., Sands, M. Feynmanovy přednášky z fyziky. 2.díl. Fragment, 2013. ISBN: 978-80-253-1643-6.

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/bakalarske-studium/Fyzika%201G
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-208

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C208
Čt
místnost TH:A-633

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A633
místnost TH:A-633

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A633
místnost TH:A-633

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A633

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23554305.html