Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fyzikální chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02FCH ZK 2P česky
Garant předmětu:
Pavel Demo
Přednášející:
Pavel Demo
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Atomární struktura hmoty. Kvantověmechanický popis mikrosvěta. Silové interakce mezi atomy a molekulami.

Chemické vazby. Fáze a agregátní stavy hmoty. Fázové rovnováhy a změny skupenství (tání, tuhnutí, vypařování). Fázové diagramy.

Fyzikální a chemické vlastnosti pevných látek a tekutin (ideální a reálné plyny a roztoky, viskozita).

Povrchy. Adsorpce, adheze, smáčivost povrchů (kontaktní úhly). Měření povrchového napětí a povrchové energie.

Hydrofobicita, hydrofilita. Bilanční rovnice a základy fenomenologického popisu transportu hmoty. Difúze, vedení tepla. Základy hydrodynamiky.

Požadavky:

Fyzika a matematika v rozsahu bakalářského studia.

Osnova přednášek:

Základy fyzikální chemie s návazností na aktuální zaměření doktorandů.

Osnova cvičení:

Viz výše.

Cíle studia:

Studenti se seznámí se základy fyzikální chemie, které mohou využít v dalších fyzikálně-technických předmětech studia.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1) YOUNG, Hugh D. A FREEDMAN, Roger A. University Physics. 12th ed. Pearson Education, 2008. str. 118 (kap. 39-42). ISBN-978-0-321-50121-9.

2) SURYANARAYANA, C. Experimental Techniques in Materials and Mechanics. CRC Press, 2011. str. 450. ISBN-978-1-4398-9523-8.

3) Doporučené publikace v odborných časopisech.

4) Manuál k tenziometru pro měření povrchových vlastností materiálů (úhly smáčení, povrchová energie/napětí).

Doporučená literatura:

5) DEMTROEDER, Wolfgang. Atoms, Molecules and Photons. Springer Verlag, 2006. str. 577. ISBN-103-540-20631-0.

6) FISCHER-CRIPPS, Anthony C. Materials Physics Companion. CRC Press, 2015. str. 233. ISBN-978-1-4665-1783-7.

Poznámka:

FMI, PS

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24433705.html