Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lasery a moderní fyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102YLMF Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Úvod do moderní fyziky. Speciální teorie relativity. Maxwellovy rovnice. Elektromagnetické vlny. Difrakce a interference. Kvantová povaha elektromagnetického záření (fotony, fotoelektrický jev, tlak záření). Zdroje a detektory optického záření. Moderní optoelektronické prvky (deformovatelné prvky, tekuté čočky, LC prostorové modulátory světla atd.). Princip funkce laserů. Vlastnosti laserového záření. Aplikace laserů ve vědě, průmyslu, stavitelství a geodézii (interferometrické metody, topografie povrchů, laserové dálkoměry, skenery, vodováha, optická pinzeta atd.). Adaptivní optika.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

Osnova je uvedena na stránkách předmětu.

Osnova cvičení:

Cvičení sledují osnovy přednášek.

Cíle studia:

Student se seznámí s vybranými partiemi moderní fyziky, zdroji a detektory záření, teorií laserů a jejich aplikacemi.

Studijní materiály:

[1] Mikš A.: Aplikovaná optika, ČVUT Praha 2000.

[2] Mikš A.: Fyzika 3, ČVUT Praha 2008.

[3] Beiser A.: Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha 1975

[4] Vrbová M., Jelínková H., Gavrilov P.: Úvod do laserové techniky, Vydavatelství ČVUT, 1996

[5] Vrbová M. a kol: Lasery a moderní optika. Prométheus, Praha 1994.

[6] Saleh B.E.A., Teich M.C.: Základy fotoniky, MatfyzPress, Praha 1994

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/vyuka/lasery-moderni-fyzika
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24963505.html