Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Interakce materiálu a vnějšího prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02IMP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Vliv vnějšího prostředí na fyzikální parametry stavebních materiálů. Degradace materiálů vlivem změn teploty, vlhkosti, UV a gama záření. Vliv materiálů na okolní prostředí.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Parametry vnějšího prostředí, teplota, vlhkost, polutanty.

Vliv vnějšího prostředí na fyzikální parametry stavebních materiálů.

Degradace materiálů vlivem změn teploty, vlhkosti

Degradace materiálů vlivem UV a gama záření.

Vliv materiálů na okolní prostředí.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou vlivu vnějšího prostředí na parametry stavebních materiálů a s vlivem materiálů na okolní prostředí.

Studijní materiály:

[1] Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009.

[2] Demo, P.: Fyzika. ČVUT 2008.

[3] Brož J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1983

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24454305.html