Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optika a optoelektronika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02OPTE ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Jiří Novák
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Základy geometrické, fyzikální a kvantové optiky. Relativistická optika. Základy fyzikální elektroniky. Lasery a gaussovské svazky. Moderní oblasti optiky a jejich aplikace v technice (adaptivní optika, gradientní optika, nelineární optika, akustooptika, elektrooptika). Zdroje a detektory záření. Fyzikální principy moderních optických prvků a přístrojů a jejich aplikace v technice.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1. Optické záření a jeho vlastnosti

2. Základy fotonové teorie světla. Základy relativistické optiky.

3. Zdroje optického záření

4.Lasery, jejich vlastnosti a aplikace

5. Detektory optického záření.

6. Základy geometrické optiky

7. Základy vlnové optiky I

8. Základy vlnové optiky II

9. Vlastnosti optických přístrojů

10. Moderní optoelektronické prvky. Výroba a aplikace optických a optoelektronických prvků. Mikrooptika a nanooptika.

11. Základy adaptivní optiky.

12. Základy gradientní optiky. Optické prvky na bázi tekutin.

13. Akustooptika, elektrooptika, magnetooptika a nelineární optika.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem je seznámení se základními principy optiky a optoelektroniky a s aplikacemi optických a optoelektronických prvků a systémů ve vědecké a technické praxi. Předmět je velmi vhodný jako základ pro studium doktorského předmětu Bezkontaktní metody v experimentální mechanice.

Studijní materiály:

1. M. Born, E. Wolf, Principles of Optics (7th Ed.), Cambridge University Press, Cambridge 1999.

2. B.E.A.Saleh, C.M.Teich: Základy fotoniky. Matfyzpress, Praha 1994.

3. A. Mikš: Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

4. A. Mikš, Fyzika 3, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008.

5. B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, 2nd Ed., Wiley-Interscience 2007.

6. E. Hecht: Optics. Addison Wesley, Reading, 1987.

7. G.R.Fowles: Introduction to Modern Optics, Dover Publications; 2 ed. 1989.

8. O.Svetlo: Principles of Lasers. Springer, New York 2010.

9. L.Novotny, B.Hecht: Principles of Nanooptics. Cambridge University Press, Cambridge 2006.

Poznámka:

FMI

Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/doktorske-studium/optika-optoelektronika
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1318806.html